Finansinių priemonių rinkos

2015-06-17
Leista pakeisti „Lords LB Private Equity Fund I“ taisykles
Lietuvos banko Priežiūros tarnyba, išnagrinėjusi valdymo įmonės UAB „Lords LB Asset Management“ prašymą ir susijusią medžiagą, leido pakeisti šios įmonės valdomo uždaro tipo nekilnojamojo turto investicinio fondo „Lords LB Private Equity Fund I“ taisykles.
2015-06-17
Priežiūros tarnyba vadovausis ESMA gairėse pateiktais apibrėžimais
Lietuvos banko Priežiūros tarnyba, vykdydama jai pavestas finansų rinkos priežiūros funkcijas, vadovausis Europos vertybinių popierių ir rinkų institucijos (angl. European Securities and Markets Authority, ESMA) gairėse „Dėl 2004 m. balandžio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2004/39/EB (MiFID) 1 Priedo C skirsnio 6 ir 7 dalyse numatytų apibrėžimų“ pateiktais apibrėžimais.
2015-06-01
Panaikinta UAB FMĮ „FINVESTA“ licencija
Lietuvos banko valdyba nusprendė panaikinti 2003 m. kovo 28 d. išduotą UAB FMĮ „FINVESTA“ finansų maklerio įmonės licenciją. Įmonės licencija panaikinta už tai, kad nebuvo sudarytos sąlygos priežiūros institucijai vykdyti veiksmingą įmonės priežiūrą...
2015-05-26
Leista reorganizuoti UAB ,,MP Pension Funds Baltic“
Lietuvos banko Priežiūros tarnyba leido reorganizuoti UAB ,,MP Pension Funds Baltic“.
2015-05-19
Leista pakeisti investicinio fondo „Dovre Umbrella Fund“ taisykles
Lietuvos banko Priežiūros tarnyba leido pakeisti UAB „Dovre Forvaltning“ valdomo sudėtinio suderintojo investicinio fondo „Dovre Umbrella Fund“ taisykles.
2015-05-19
Patvirtinti oficialaus siūlymo cirkuliarai, skirti AB Įmonių grupės „ALITA“ ir AB „Anykščių vynas“ paprastosioms vardinėms akcijoms supirkti
Lietuvos banko Priežiūros tarnyba patvirtino UAB „Mineraliniai vandenys“ pateiktą oficialaus siūlymo cirkuliarą, skirtą AB Įmonių grupės „ALITA“ likusioms 132 888 (0,66 proc.) paprastosioms vardinėms akcijoms, mokant už vieną akciją 1,076 euro, supirkti.  Taip pat patvirtintas AB Įmonių grupės „Alita“ irUAB „Mineraliniai vandenys“ pateiktas oficialaus siūlymo cirkuliaras, skirtas AB „Anykščių vynas“ likusioms 577 659 (2,89 proc.) paprastosioms vardinėms akcijoms, mokant už vieną akciją 0,22 euro, supirkti.
2015-05-19
Patvirtintas oficialaus siūlymo cirkuliaras, skirtas AB „INVL Technology“ paprastosioms vardinėms akcijoms supirkti
Lietuvos banko Priežiūros tarnyba patvirtino AB „Invalda LT“, UAB „Lucrum investicija“, UAB „LJB Investments“, Indrės Mišeikytės, Irenos Onos Mišeikienės, Alvydo Banio, Tomos Šeikaus, Artūro Milašausko, Mariaus Leščinsko, Vidos Juozapavičienės, Kazimiero Tonkūno, Roko Ralio ir Gyčio Umanto pateiktą oficialaus siūlymo cirkuliarą, skirtą AB „INVL Technology“ 414 034 (6,771 proc.) paprastosioms vardinėms akcijoms, mokant už vieną akciją 1,61 euro, supirkti.
2015-04-30
Baigta UAB „Ūkio banko investicijų valdymas“ valdytų investicinių fondų panaikinimo procedūra
Lietuvos banko Priežiūros tarnyba pripažino netekusiais galios Lietuvos Respublikos vertybinių popierių komisijos sprendimus, kuriais buvo patvirtintos trijų UAB „Ūkio banko investicijų valdymas“ valdytų kolektyvinio investavimo subjektų – specialiojo sudėtinio Ūkio banko investavimo galimybių fondo, suderintųjų Ūkio banko obligacijų fondo ir Ūkio banko racionalaus investavimo fondo – taisyklės.
2015-04-30
UAB „INVL Asset Management“ leista fondo „Finasta Vitality“ valdymą perduoti UAB „Synergy finance“
Lietuvos banko Priežiūros tarnyba, išnagrinėjusi valdymo įmonės UAB „INVL Asset Management“ prašymą, leido perduoti šios įmonės valdomo specialiojo investavimo į perleidžiamuosius vertybinius popierius investicinio fondo „Finasta Vitality“ valdymą UAB „Synergy finance“.
2015-04-30
Patvirtinti UAB „INVL Asset Management“ valdomų II pakopos pensijų fondų taisyklių pakeitimai
Lietuvos banko Priežiūros tarnyba, išnagrinėjusi valdymo įmonės UAB „INVL Asset Management“ prašymą ir pateiktą medžiagą, nusprendė patvirtinti įmonės valdomų II pakopos pensijų fondų („Finasta“ konservatyvaus investavimo, „Finasta“ aktyvaus investavimo, „Finasta“ augančio pajamingumo, „Finasta“ racionalios rizikos) taisyklių pakeitimus.
Rasta įrašų: 231

PAIEŠKA

Žodžiai tekste:Data nuo:Data iki: