Finansinių priemonių rinkos

2014-09-30
„Orion Agroland Value Fund I“ veiks pagal informuotiesiems investuotojams skirtas taisykles
Lietuvos banko Priežiūros tarnyba pritarė UAB „Orion Asset Management“ valdomo uždarojo tipo nekilnojamojo turto investicinio fondo „Orion Agroland Value Fund I“ taisyklių panaikinimui.
2014-09-23
UAB „INVL Fondai“ leista įsigyti „MP Pension Funds Baltic“
Lietuvos banko Priežiūros tarnyba leido UAB „INVL Fondai“ įsigyti 100 proc. UAB „MP Pension Funds Baltic“ akcijų ir jų suteikiamų balsavimo teisių.
2014-09-16
AB „Limarko laivininkystės kompanija“ nebelaikoma emitentu
Lietuvos banko Priežiūros tarnyba AB „Limarko laivininkystės kompanija“ prašymu nusprendė šios bendrovės nebelaikyti emitentu.
2014-09-10
AB „NASDAQ OMX Vilnius“ biržos sąrašuose esančių bendrovės gavo daugiau pajamų ir uždirbo daugiau pelno
2014 m. antrąjį ketvirtį, palyginti su 2013 m. tuo pačiu laikotarpiu, bendrovių pajamos išaugo 2 proc. ir sudarė 3,16 mlrd. Lt, o savikaina padidėjo 5 proc. ir siekė 2,39 mlrd. Lt.
2014-08-19
AB „Klaipėdos baldai“ nebelaikoma emitentu
Lietuvos banko Priežiūros tarnyba AB „Klaipėdos baldai“ prašymu nusprendė AB „Klaipėdos baldai“ nebelaikyti emitentu...
2014-07-31
Pritarta UAB „Orion Asset Management“ steigiamo informuotiesiems investuotojams skirto fondo taisyklėms
Lietuvos banko Priežiūros tarnyba, išnagrinėjusi valdymo įmonės UAB „Orion Asset Management“ prašymą ir susijusią medžiagą, nusprendė pritarti valdymo įmonės steigiamo atvirojo tipo informuotiesiems investuotojams skirto investicinio fondo „Orion Absolute Return Fund“ taisyklėms.
2014-07-31
UAB ,,Ad ventum“ išduotas informuotiesiems investuotojams skirtų kolektyvinio investavimo subjektų valdymo veiklos leidimas
Lietuvos banko valdyba nutarė išduoti UAB ,,Ad ventum“ informuotiesiems investuotojams skirtų kolektyvinio investavimo subjektų valdymo veiklos leidimą, suteikiantį teisę valdyti informuotiesiems investuotojams skirtus kolektyvinio investavimo subjektus...
2014-07-29
Leista ERGO Life Insurance SE teises ir pareigas valdant pensijų fondus perduoti UAB „DNB investicijų valdymas“
Lietuvos banko Priežiūros tarnyba, išnagrinėjusi pensijų kaupimo bendrovės ERGO Life Insurance SE prašymą ir susijusią medžiagą, leido šios bendrovės teises ir pareigas, atsirandančias iš II pakopos pensijų fondų „ERGO Konservatyvusis“ ir „ERGO Balans“ dalyvių pensijų kaupimo sutarčių, perduoti valdymo įmonei UAB „DNB investicijų valdymas“.
2014-07-24
Baigiama UAB „Finasta Asset Management“ valdomo investicinio fondo „Finasta Delta“ veikla
Lietuvos banko Priežiūros tarnyba patenkino valdymo įmonės UAB „Finasta Asset Management“ prašymą pripažinti jos valdomo specialiojo alternatyvaus investicinio fondo „Finasta Delta“ steigimo dokumentus netekusiais galios...
2014-07-24
Neprieštarauta mokėjimo įstaigos UAB „WoraPay“ akcijų įsigijimui
Lietuvos banko Priežiūros tarnyba, išnagrinėjusi Olerra Investments Limited (prekės ženklas – Entrée Capital) prašymą ir susijusią medžiagą, nusprendė neprieštarauti, kad ši bendrovė įsigytų mokėjimo įstaigos UAB „WoraPay“ kvalifikuotąją balsavimo teisių ir įstatinio kapitalo dalį...
Rasta įrašų: 189

PAIEŠKA

Žodžiai tekste:Data nuo:Data iki: