Finansinių priemonių rinkos

2015-05-19
Patvirtinti oficialaus siūlymo cirkuliarai, skirti AB Įmonių grupės „ALITA“ ir AB „Anykščių vynas“ paprastosioms vardinėms akcijoms supirkti
Lietuvos banko Priežiūros tarnyba patvirtino UAB „Mineraliniai vandenys“ pateiktą oficialaus siūlymo cirkuliarą, skirtą AB Įmonių grupės „ALITA“ likusioms 132 888 (0,66 proc.) paprastosioms vardinėms akcijoms, mokant už vieną akciją 1,076 euro, supirkti.  Taip pat patvirtintas AB Įmonių grupės „Alita“ irUAB „Mineraliniai vandenys“ pateiktas oficialaus siūlymo cirkuliaras, skirtas AB „Anykščių vynas“ likusioms 577 659 (2,89 proc.) paprastosioms vardinėms akcijoms, mokant už vieną akciją 0,22 euro, supirkti.
2015-05-19
Patvirtintas oficialaus siūlymo cirkuliaras, skirtas AB „INVL Technology“ paprastosioms vardinėms akcijoms supirkti
Lietuvos banko Priežiūros tarnyba patvirtino AB „Invalda LT“, UAB „Lucrum investicija“, UAB „LJB Investments“, Indrės Mišeikytės, Irenos Onos Mišeikienės, Alvydo Banio, Tomos Šeikaus, Artūro Milašausko, Mariaus Leščinsko, Vidos Juozapavičienės, Kazimiero Tonkūno, Roko Ralio ir Gyčio Umanto pateiktą oficialaus siūlymo cirkuliarą, skirtą AB „INVL Technology“ 414 034 (6,771 proc.) paprastosioms vardinėms akcijoms, mokant už vieną akciją 1,61 euro, supirkti.
2015-04-30
Baigta UAB „Ūkio banko investicijų valdymas“ valdytų investicinių fondų panaikinimo procedūra
Lietuvos banko Priežiūros tarnyba pripažino netekusiais galios Lietuvos Respublikos vertybinių popierių komisijos sprendimus, kuriais buvo patvirtintos trijų UAB „Ūkio banko investicijų valdymas“ valdytų kolektyvinio investavimo subjektų – specialiojo sudėtinio Ūkio banko investavimo galimybių fondo, suderintųjų Ūkio banko obligacijų fondo ir Ūkio banko racionalaus investavimo fondo – taisyklės.
2015-04-30
UAB „INVL Asset Management“ leista fondo „Finasta Vitality“ valdymą perduoti UAB „Synergy finance“
Lietuvos banko Priežiūros tarnyba, išnagrinėjusi valdymo įmonės UAB „INVL Asset Management“ prašymą, leido perduoti šios įmonės valdomo specialiojo investavimo į perleidžiamuosius vertybinius popierius investicinio fondo „Finasta Vitality“ valdymą UAB „Synergy finance“.
2015-04-30
Patvirtinti UAB „INVL Asset Management“ valdomų II pakopos pensijų fondų taisyklių pakeitimai
Lietuvos banko Priežiūros tarnyba, išnagrinėjusi valdymo įmonės UAB „INVL Asset Management“ prašymą ir pateiktą medžiagą, nusprendė patvirtinti įmonės valdomų II pakopos pensijų fondų („Finasta“ konservatyvaus investavimo, „Finasta“ aktyvaus investavimo, „Finasta“ augančio pajamingumo, „Finasta“ racionalios rizikos) taisyklių pakeitimus.
2015-04-30
Pritarta UAB „Orion Asset Management“ steigiamo investicinio fondo taisyklėms
Lietuvos banko Priežiūros tarnyba, išnagrinėjusi valdymo įmonės UAB „Orion Asset Management“ prašymą ir susijusią medžiagą, nusprendė pritarti įmonės steigiamo uždarojo tipo informuotiesiems investuotojams skirto investicinio fondo „ORION London Property Fund“ taisyklėms.
2015-04-30
Neprieštarauta dėl UAB FMĮ „DV INVEST“ balsavimo teisių ir įstatinio kapitalo dalies įsigijimo
Lietuvos banko Priežiūros tarnyba nusprendė neprieštarauti, kad vienas fizinis asmuo netiesiogiai įsigytų finansų maklerio įmonėsUAB „DV INVEST“ balsavimo teisių ir įstatinio kapitalo tiek, kad įsigyjama įmonės balsavimo teisių ir įstatinio kapitalo dalis būtų didesnė nei 50 proc.
2015-04-14
Leista jungti UAB „DNB investicijų valdymas“ valdomus II pakopos pensijų fondus
Lietuvos banko Priežiūros tarnyba, išnagrinėjusi valdymo įmonės UAB „DNB investicijų valdymas“ prašymą ir susijusius dokumentus, leido jungti šios įmonės valdomus II pakopos pensijų fondus: „ERGO Konservatyvusis“ prijungiamas prie „DNB pensija 1“, o „ERGO Balans“ – prie „DNB pensija 3“.
2015-04-08
Leista pakeisti investicinio fondo „Prudentis Quantitative Value Fund“ taisykles
Lietuvos banko Priežiūros tarnyba leido pakeisti valdymo įmonės UAB „Prudentis“ valdomo atvirojo suderintojo investicinio fondo „Prudentis Quantitative Value Fund“ taisykles.
2015-04-08
Leista jungti UAB „Dovre Forvaltning“ valdomus investicinius fondus
Lietuvos banko Priežiūros tarnyba, išnagrinėjusi valdymo įmonės UAB „Dovre Forvaltning“ prašymą, leido sujungti šiuo metu įmonės valdomus suderintuosius investicinius fondus „Dovre Inside Nordic“ ir „Dovre Baltic Sea“ į jų pagrindu įsteigtą sudėtinį fondą „Dovre Umbrella Fund“.
Rasta įrašų: 226

PAIEŠKA

Žodžiai tekste:Data nuo:Data iki: