Finansinių priemonių rinkos

2015-07-14
AB DNB bankas nebelaikomas emitentu
Lietuvos banko Priežiūros tarnyba nusprendė nebelaikyti AB DNB banko emitentu.
2015-07-14
Leista pakeisti investicinio fondo „Lords LB Private Equity Fund I“ taisykles
Lietuvos banko Priežiūros tarnyba, išnagrinėjusi valdymo įmonės UAB „Lords LB Asset Management“ prašymą ir susijusią medžiagą, leido pakeisti šios įmonės valdomo uždarojo tipo privataus kapitalo investicinio fondo „Lords LB Private Equity Fund I“ taisykles.
2015-07-14
Leista pakeisti investicinio fondo „Finasta Vitality“ taisykles ir pavadinimą
Lietuvos banko Priežiūros tarnyba, išnagrinėjusi valdymo įmonės UAB „Synergy finance“ prašymą ir susijusią medžiagą, leido pakeisti šios įmonės valdomo specialiojo investavimo į perleidžiamuosius vertybinius popierius investicinio fondo „Finasta Vitality“ taisykles.
2015-07-14
Leista panaikinti neveikiantį investicinį fondą „Prudentis United Fund“
Lietuvos banko Priežiūros tarnyba, išnagrinėjusi valdymo įmonės UAB „Prudentis“ prašymą ir susijusią medžiagą, pripažino netekusiu galios Priežiūros tarnybos sprendimą, kuriuo buvo patvirtintos suderintojo investicinio fondo „Prudentis United Fund“ taisyklės.
2015-07-10
Už pasinaudojimą viešai neatskleista informacija skirta 1,5 tūkst. Eur bauda
Vilniaus miesto apylinkės teismas, išnagrinėjęs Lietuvos banko Priežiūros tarnybos surašytą Administracinio teisės pažeidimo protokolą, paskyrė 1,5 tūkst. Eur baudą K. B. už neteisėtą viešai neatskleistos informacijos perdavimą...
2015-06-30
Emitentų apžvalgoje – pirmą kartą apie prekybą akcijomis
Lietuvos banko Priežiūros tarnyba parengė ir paskelbė Emitentų apžvalgą. Joje apibendrinama 35 emitentų 2014 m. finansinė būklė, veiklos rezultatai, pinigų srautai, pateikiama auditorių išvadų dėl bendrovių finansinių ataskaitų apžvalga, aptariama emitentų darbuotojų ir akcininkų kaita, darbuotojų grupių darbo užmokesčio tendencijos. Pirmą karta skelbiama ir akcijų prekybos analizė.
2015-06-17
Leista pakeisti „Lords LB Private Equity Fund I“ taisykles
Lietuvos banko Priežiūros tarnyba, išnagrinėjusi valdymo įmonės UAB „Lords LB Asset Management“ prašymą ir susijusią medžiagą, leido pakeisti šios įmonės valdomo uždaro tipo nekilnojamojo turto investicinio fondo „Lords LB Private Equity Fund I“ taisykles.
2015-06-17
Priežiūros tarnyba vadovausis ESMA gairėse pateiktais apibrėžimais
Lietuvos banko Priežiūros tarnyba, vykdydama jai pavestas finansų rinkos priežiūros funkcijas, vadovausis Europos vertybinių popierių ir rinkų institucijos (angl. European Securities and Markets Authority, ESMA) gairėse „Dėl 2004 m. balandžio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2004/39/EB (MiFID) 1 Priedo C skirsnio 6 ir 7 dalyse numatytų apibrėžimų“ pateiktais apibrėžimais.
2015-06-01
Panaikinta UAB FMĮ „FINVESTA“ licencija
Lietuvos banko valdyba nusprendė panaikinti 2003 m. kovo 28 d. išduotą UAB FMĮ „FINVESTA“ finansų maklerio įmonės licenciją. Įmonės licencija panaikinta už tai, kad nebuvo sudarytos sąlygos priežiūros institucijai vykdyti veiksmingą įmonės priežiūrą...
2015-05-26
Leista reorganizuoti UAB ,,MP Pension Funds Baltic“
Lietuvos banko Priežiūros tarnyba leido reorganizuoti UAB ,,MP Pension Funds Baltic“.
Rasta įrašų: 237

PAIEŠKA

Žodžiai tekste:Data nuo:Data iki: