Finansinių priemonių rinkos

2013-12-19
AB „Alytaus tekstilė“ nebelaikoma emitentu
Lietuvos banko Priežiūros tarnyba nusprendė AB „Alytaus tekstilė“ nebelaikyti emitentu.
2013-12-19
„Citadele Baltijos jūros valstybių investicinio akcijų fondo“ taisyklės pripažintos netekusiomis galios
Lietuvos banko Priežiūros tarnyba pripažino netekusiomis galios taisykles, pagal kurias 2004 m. liepos 8 d. buvo įsteigtas „Parex Baltijos jūros valstybių investicinis akcijų fondas“ (vėliau – „Citadele Baltijos jūros valstybių investicinis akcijų fondas).
2013-12-10
Pritarta informuotiesiems investuotojams skirto investicinio fondo „Lords LB Private Equity Fund II“ taisyklėms
Lietuvos banko Priežiūros tarnyba, išnagrinėjusi pateiktus dokumentus, nusprendė pritarti UAB „LORDS LB Asset Management“ sudaromo uždarojo tipo informuotiesiems investuotojams skirto privataus kapitalo investicinio fondo taisyklėms.
2013-12-10
AB NASDAQ OMX Vilnius listingavimo įmokų ir jų mokėjimo tvarkos pakeitimai pripažinti suderintais
Lietuvos banko Priežiūros tarnyba, išnagrinėjusi AB NASDAQ OMX Vilnius listingavimo įmokų ir jų mokėjimo tvarkos pakeitimus ir juos pagrindžiančius dokumentus, šiuos pakeitimus pripažino suderintais.
2013-12-03
„Lords LB Private Equity Fund II“ taisyklės pripažintos netekusiomis galios
Lietuvos banko Priežiūros tarnyba pripažino netekusiu galios savo 2012 m. rugpjūčio 29 d. sprendimą. Juo buvo patvirtintos pagal Kolektyvinio investavimo subjektų įstatymą įsteigto uždaro tipo specialiojo privataus kapitalo investicinio fondo „Lords LB Private Equity Fund II“ taisyklės.
2013-11-20
Baigta pensijų fondų „Citadele pensija 1“ ir „Citadele pensija 2“ likvidavimo procedūra
Pensijų fondo „Citadele pensija 1“ dalyviai perkelti į UAB „Finasta Asset Management“ valdomą „Finasta“ konservatyvaus investavimo pensijų fondą, pensijų fondo „Citadele pensija 2“ dalyviai – į UAB „MP Pension Funds Baltic“ valdomą pensijų fondą „MP Medio II“.
2013-10-23
Leista pakeisti „Lords LB Private Equity Fund I“ taisykles
Lietuvos banko Priežiūros tarnyba, išnagrinėjusi valdymo įmonės UAB „Lords LB Asset Management“ prašymą ir susijusią medžiagą, leido pakeisti šios įmonės valdomo uždaro tipo privataus kapitalo investicinio fondo „Lords LB Private Equity Fund I“ taisykles.
2013-10-15
Dviem II pakopos pensijų fondams leista iki 60 % turto investuoti į Lietuvos Respublikos Vyriausybės vertybinius popierius
Valdymo įmonės UAB „DNB investicijų valdymas“ valdomam II pakopos pensijų fondui „DNB pensija 1“ ir valdymo įmonės UAB „Danske Capital investicijų valdymas“ valdomam pensijų fondui „Konservatyvaus valdymo Danske pensija“ leista iki 60 % grynųjų aktyvų vertės investuoti į vieno emitento – Lietuvos Respublikos Vyriausybės išleistus arba garantuotus perleidžiamuosius vertybinius popierius ar pinigų rinkos priemones.
2013-10-15
Patvirtintas AB SEB banko 1 mlrd. litų ne nuosavybės vertybinių popierių bazinis prospektas
Lietuvos bankas patvirtino AB SEB banko 1 mlrd. litų ne nuosavybės vertybinių popierių bazinį prospektą.
2013-10-08
Pritarta UAB „Dovre Forvaltning“ subordinuotosios paskolos keitimui į akcijas
Lietuvos banko Priežiūros taryba nusprendė pritarti valdymo įmonės UAB „Dovre Forvaltning“ subordinuotosios paskolos keitimui į UAB „Dovre Forvaltning“ akcijas.
Rasta įrašų: 139

PAIEŠKA

Žodžiai tekste:Data nuo:Data iki: