Finansinių priemonių rinkos

2015-12-17
AB „LESTO“ ir AB „Lietuvos dujos“ reorganizavimo sąlygos laikomos lygiavertėmis informacijai, privalomai pateikti prospekte
Lietuvos banko Priežiūros tarnyba, išnagrinėjusi steigiamos AB „Energijos skirstymo operatorius“ prašymą, nusprendė, kad AB „LESTO“ ir AB „Lietuvos dujos“ reorganizavimo sąlygose (su priedais) ir kita viešai paskelbta informacija yra lygiavertė prospekte privalomai pateikti informacijai.
2015-12-17
Pritarta UAB „Synergy finance“ steigiamo uždarojo tipo investicinio fondo taisyklėms
Lietuvos banko Priežiūros tarnyba, išnagrinėjusi UAB „Synergy finance“ prašymą, pritarė šios valdymo įmonės steigiamo informuotiesiems investuotojams skirto uždarojo tipo investicinio fondo „Fixed Yield Invest Fund“ taisyklėms.
2015-12-17
Leista pakeisti investicinio fondo „Lords LB Baltic Fund I“ taisykles
Lietuvos banko Priežiūros tarnyba leido pakeisti UAB „Lords LB Asset Management“ valdomo uždarojo tipo nekilnojamojo turto investicinio fondo „Lords LB Baltic Fund I“ taisykles.
2015-12-03
Neprieštarauta, kad „Danske Bank AS“ Lietuvos filialas naudotųsi ES reglamento nuostatų taikymo išimtimi
Lietuvos banko Priežiūros tarnyba nusprendė neprieštarauti „Danske Bank AS“ Lietuvos filialo ketinimui naudotis Reglamento dėl skolintų vertybinių popierių pardavimo ir tam tikrų kredito įsipareigojimų neįvykdymo apsikeitimo sandorių aspektų (Nr. 236/2012) 17 straipsnio 3 punkte numatyta išimtimi. Šia išimtimi „Danske Bank AS“ Lietuvos filialas galės naudotis vykdydamas įgaliotojo pirminio maklerio veiklą, susijusią su Lietuvos Respublikos Vyriausybės vertybiniais popieriais.
2015-12-03
Panaikintas finansų patarėjo įmonės UAB „Finansų patarėjai“ licencijos galiojimas
Lietuvos banko Priežiūros tarnyba nusprendė panaikinti finansų patarėjo įmonės UAB „Finansų patarėjai“ (iki 2014 m. kovo 31 d. – UAB „Vilniaus finansiniai patarėjai“) licencijos galiojimą. Licencija naikinama už tai, kad įmonė nevykdo svarbiausių jos veiklai keliamų reikalavimų, nustatytų Finansinių priemonių rinkų įstatyme.
2015-11-18
Skyrė baudą UAB FMĮ „Orion Securities“
Lietuvos banko Priežiūros tarnyba skyrė uždarajai akcinei bendrovei finansų maklerio įmonei (UAB FMĮ) „Orion Securities“ 20 000 eurų baudą už tai, kad bendrovėpažeidė draudimą tiesiogiai ar netiesiogiai perduoti viešai neatskleistą informaciją kitam asmeniui, nustatytą Finansinių priemonių rinkų įstatyme...
2015-11-18
Patvirtintas oficialaus siūlymo cirkuliaras, skirtas AB „INVL Baltic Real Estate“ akcijoms supirkti
Lietuvos banko Priežiūros tarnyba patvirtino AB „Invalda INVL“, UAB „Lucrum investicija“, UAB „LJB Investments“, Indrės Mišeikytės, Irenos Onos Mišeikienės, Alvydo Banio, Gretos Mišeikytės-Myers (oficialų siūlymą įgyvendina AB „Invalda INVL“) pateiktą oficialaus siūlymo cirkuliarą...
2015-11-09
Leista pakeisti investicinio fondo „Lords LB Opportunity Fund II“ taisykles
Lietuvos banko Priežiūros tarnyba, išnagrinėjusi UAB „Lords LB Asset Management“ prašymą, leido pakeisti šios valdymo įmonės valdomo uždarojo tipo nekilnojamojo turto investicinio fondo „Lords LB Opportunity Fund II“ taisykles.
2015-11-06
ESMA skelbia emitentų 2015 m. finansinių ataskaitų tikrintinų sričių prioritetus
Europos vertybinių rinkų priežiūros institucija (ESMA) paskelbė prioritetines emitentų 2015 m. finansinių ataskaitų tikrintinas sritis. Šios sritys nustatomos, siekiant nuosekliai taikyti TFAS vieningoje ES rinkoje ir atsižvelgiant į iškylančias finansų rinkos problemas.
2015-10-14
Įmonių grupė „Alita“ ir AB „Anykščių vynas“ nebelaikomi emitentais
Lietuvos banko Priežiūros tarnyba nusprendė nebelaikyti įmonių grupės „Alita“, AB, ir AB „Anykščių vynas“ emitentais.
Rasta įrašų: 262

PAIEŠKA

Žodžiai tekste:Data nuo:Data iki: