Finansinių priemonių rinkos

2015-12-29
Suderinti AB „Nasdaq Vilnius“ taisyklių pakeitimai
Lietuvos banko Priežiūros tarnyba pripažino suderintais AB „Nasdaq Vilnius“ listingavimo taisyklių, AB „Nasdaq Vilnius“ listingavimo įmokų ir jų mokėjimo tvarkos, AB „Nasdaq Vilnius“ narystės ir prekybos taisyklių ir AB „Nasdaq Vilnius“ nariams taikomų įmokų ir jų mokėjimo tvarkos pakeitimus ir papildymus.
2015-12-23
AB „Pieno žvaigždės“ įspėta už netinkamą esminių įvykių atskleidimą
Lietuvos banko Priežiūros tarnyba, įvertinusi atlikto planinio AB „Pieno žvaigždės“ reglamentuojamos informacijos atskleidimo tyrimo rezultatus, nusprendė įspėti bendrovę už esminių įvykių skelbimo pažeidimus...
2015-12-23
Patvirtintas AB „INVL Baltic Real Estate“ akcijų prospektas
Lietuvos banko Priežiūros tarnyba patvirtino AB „INVL Baltic Real Estate“ iki 28 773 748 išleidžiamų naujų paprastųjų vardinių akcijų prospektą, skirtą viešam siūlymui pateikti ir įtraukti į prekybą AB „NASDAQ Vilnius“...
2015-12-17
Patvirtintas oficialaus siūlymo cirkuliaras, skirtas City Service SE akcijoms supirkti
Lietuvos banko Priežiūros tarnyba patvirtino UAB „ICOR“ pateiktą oficialaus siūlymo cirkuliarą, skirtą City Service SE paprastosioms vardinėms akcijoms supirkti, siekiant jas išbraukti iš prekybos AB „NASDAQ Vilnius“, mokant už vieną akciją 1,715 Eur.
2015-12-17
AB „LESTO“ ir AB „Lietuvos dujos“ reorganizavimo sąlygos laikomos lygiavertėmis informacijai, privalomai pateikti prospekte
Lietuvos banko Priežiūros tarnyba, išnagrinėjusi steigiamos AB „Energijos skirstymo operatorius“ prašymą, nusprendė, kad AB „LESTO“ ir AB „Lietuvos dujos“ reorganizavimo sąlygose (su priedais) ir kita viešai paskelbta informacija yra lygiavertė prospekte privalomai pateikti informacijai.
2015-12-17
Pritarta UAB „Synergy finance“ steigiamo uždarojo tipo investicinio fondo taisyklėms
Lietuvos banko Priežiūros tarnyba, išnagrinėjusi UAB „Synergy finance“ prašymą, pritarė šios valdymo įmonės steigiamo informuotiesiems investuotojams skirto uždarojo tipo investicinio fondo „Fixed Yield Invest Fund“ taisyklėms.
2015-12-17
Leista pakeisti investicinio fondo „Lords LB Baltic Fund I“ taisykles
Lietuvos banko Priežiūros tarnyba leido pakeisti UAB „Lords LB Asset Management“ valdomo uždarojo tipo nekilnojamojo turto investicinio fondo „Lords LB Baltic Fund I“ taisykles.
2015-12-03
Neprieštarauta, kad „Danske Bank AS“ Lietuvos filialas naudotųsi ES reglamento nuostatų taikymo išimtimi
Lietuvos banko Priežiūros tarnyba nusprendė neprieštarauti „Danske Bank AS“ Lietuvos filialo ketinimui naudotis Reglamento dėl skolintų vertybinių popierių pardavimo ir tam tikrų kredito įsipareigojimų neįvykdymo apsikeitimo sandorių aspektų (Nr. 236/2012) 17 straipsnio 3 punkte numatyta išimtimi. Šia išimtimi „Danske Bank AS“ Lietuvos filialas galės naudotis vykdydamas įgaliotojo pirminio maklerio veiklą, susijusią su Lietuvos Respublikos Vyriausybės vertybiniais popieriais.
2015-12-03
Panaikintas finansų patarėjo įmonės UAB „Finansų patarėjai“ licencijos galiojimas
Lietuvos banko Priežiūros tarnyba nusprendė panaikinti finansų patarėjo įmonės UAB „Finansų patarėjai“ (iki 2014 m. kovo 31 d. – UAB „Vilniaus finansiniai patarėjai“) licencijos galiojimą. Licencija naikinama už tai, kad įmonė nevykdo svarbiausių jos veiklai keliamų reikalavimų, nustatytų Finansinių priemonių rinkų įstatyme.
2015-11-18
Skyrė baudą UAB FMĮ „Orion Securities“
Lietuvos banko Priežiūros tarnyba skyrė uždarajai akcinei bendrovei finansų maklerio įmonei (UAB FMĮ) „Orion Securities“ 20 000 eurų baudą už tai, kad bendrovėpažeidė draudimą tiesiogiai ar netiesiogiai perduoti viešai neatskleistą informaciją kitam asmeniui, nustatytą Finansinių priemonių rinkų įstatyme...
Rasta įrašų: 266

PAIEŠKA

Žodžiai tekste:Data nuo:Data iki: