Finansinių priemonių rinkos

2014-12-31
AB „Lietuvos dujos“ įspėta dėl Vertybinių popierių įstatymo pažeidimo
Atsižvelgdamas į AB „Lietuvos dujos“ atlikto finansinių ataskaitų atitikties tarptautiniams apskaitos standartams (TAS) tyrimo rezultatus, Lietuvos banko Priežiūros tarnybos direktorius nustatė įstatymo pažeidimą ir įpareigojo įmonę jį ištaisyti.
2014-12-15
Suderinti AB „Nasdaq OMX Vilnius“ įmokų mokėjimo tvarka bei Narystės ir prekybos taisyklių pakeitimai
Lietuvos banko Priežiūros tarnyba suderino AB „NASDAQ OMX Vilnius“ Listingavimo įmokų ir jų mokėjimo tvarkos bei AB „NASDAQ OMX Vilnius“ Narystės ir prekybos taisyklių pakeitimus bei papildymus.
2014-12-12
Pakeistos UAB „Dovre Forvaltning“ valdomų fondų taisyklės
Lietuvos banko Priežiūros tarnyba leido pakeisti dviejų UAB„Dovre Forvaltning“ valdomų suderintųjų investicinių fondų taisykles. Fonduose „Dovre Inside Nordic“ ir „Dovre Baltic Sea“ patikslinta sutarčių ir paraiškų sudarymo tvarka, atsisakyta investicinių vienetų įsigijimo mokesčio, atlikti su euro įvedimu susiję pakeitimai.
2014-12-12
UAB „Lords LB Asset Management“ steigia du naujus investicinius fondus
Lietuvos banko Priežiūros tarnyba pritarė UAB „Lords LB Asset Management“ steigiamų informuotiesiems investuotojams skirtų uždarojo tipo nekilnojamojo turto investicinių fondų „Lords LB Baltic Fund IV“ ir „Lords LB Baltic Small Cap Fund“ taisyklėms.
2014-12-04
Keičiasi UAB „Swedbank investicijų valdymas“ pensijų fondų taisyklės
Lietuvos banko Priežiūros tarnyba patvirtino penkių UAB „Swedbank investicijų valdymas“ valdomų pensijų fondų taisyklių pakeitimus.
2014-12-04
Panaikintas fondas „RME Capital Hedge Fund“
Lietuvos banko Priežiūros tarnyba valdymo įmonės UAB „Synergy finance“ prašymu pripažino netekusiu galios Priežiūros tarnybos direktoriaus sprendimą dėl pritarimo informuotiesiems investuotojams skirto atviro tipo investicinio fondo „RME Capital Hedge Fund“ taisyklėms.
2014-11-14
UAB „Markets Baltic“ už neteisėtą investicinių paslaugų teikimą skirta 100 000 Lt bauda
Lietuvos banko valdyba skyrė 100 000 Lt baudą UAB ,,Markets Baltic“ už tai, kad bendrovė teikė investicines paslaugas neturėdama tam reikiamos licencijos. Beveik visi klientai, pasinaudoję įmonės teikiamomis paslaugomis, prarado visas investuotas lėšas.
2014-10-21
UAB „Prudentis“ steigia suderintąjį investicinį fondą
Lietuvos banko Priežiūros tarnyba leido patvirtinti UAB „Prudentis“ steigiamo suderintojo investicinio fondo „Prudentis Quantitative Value Fund“ taisykles ir leido pasirinkti AB „Swedbank“ depozitoriumą.
2014-10-21
UAB „DNB investicijų valdymas“ steigia du naujus pensijų kaupimo fondus
Lietuvos banko Priežiūros tarnyba patvirtino UAB „DNB investicijų valdymas“ dviejų naujų steigiamų pensijų kaupimo fondų – „DNB papildoma darbuotojo pensija 25“ ir „DNB papildoma darbuotojo pensija 50“ – taisykles.
2014-09-30
Į AB „NASDAQ OMX Vilnius“ biržos prekybos sąrašus bus galima įtraukti kitose valstybėse narėse registruotų bendrovių skolos vertybinius popierius
Lietuvos banko Priežiūros tarnyba suderino AB „NASDAQ OMX Vilnius“ narystės ir prekybos taisyklių ir AB „NASDAQ OMX Vilnius“ listingavimo taisyklių pakeitimus ir papildymus.
Rasta įrašų: 199

PAIEŠKA

Žodžiai tekste:Data nuo:Data iki: