Konkursas „Naujos ekonomikos idėjos“

Viena iš Lietuvos banko, kaip centrinės finansų priežiūros institucijos Lietuvoje, įgyvendinamų funkcijų yra visuomenės švietimas įvairiais finansų ir ekonomikos klausimais, siekiant ugdyti finansiškai įgudusius ir atsakingus gyventojus ar verslo atstovus.

Siekdamas ne tik perteikti ekonomikos žinias ir patirtį, bet ir paskatinti jų plėtrą Lietuvoje, Lietuvos bankas organizuoja studentų mokslinių darbų konkursą „Naujos ekonomikos idėjos“. Kiekvienais metais rengiamas finansų ir ekonomikos krypties mokslinių darbų konkursas reikšmingai prisideda prie finansinio ir ekonominio Lietuvos akademinio jaunimo raštingumo didinimo, skatina labiau domėtis ūkyje vyraujančiomis problemomis.

Konkursui parengti darbai teikiami kasmet nuo gegužės 1 d. iki rugpjūčio 31 d. Juos vertina iš 3–5 Lietuvos banko darbuotojų sudaryta mokslinių darbų vertinimo komisija. Ši komisija išrenka tris geriausius darbus ir iki spalio 1 d. paskelbia pirmosios, antrosios ir trečiosios konkurso vietos nugalėtojus, kuriems skiriamos piniginės premijos.

Informacija apie 2014 m. konkurso nugalėtojus

Informacija apie 2013 m. konkurso nugalėtojus

Konkurso „Naujos ekonomikos idėjos“ temos 2013 m.

Informacija apie 2012 m. konkurso nugalėtojus

Atnaujinta 2014-06-17