Priežiūra

Pagal savo kompetenciją Lietuvos bankas siekia, kad šalies finansinių paslaugų sistema būtų saugi, patikima, skaidri ir konkurencinga. Lietuvos bankas finansų rinkos dalyviams išduoda licencijas teikti licencines finansines paslaugas ir prižiūri jų veiklą, stebi ar laikomasi įstatymų ir Lietuvos banko teisės aktų nustatytų reikalavimų, tarptautinių finansinės atskaitomybės standartų, tarptautinių organizacijų rekomenduojamų saugios ir patikimos veiklos reikalavimų. Lietuvos bankas taip pat nagrinėja vartotojų ir prižiūrimų įstaigų tarpusavio ginčus bei teikia rekomendacijas, kaip spręstinas konkretus ginčas tarp vartotojo ir finansų įstaigos. Plačiau

2013-09-20
Rinkos dalyviams – informacija apie specialiųjų KIS reguliavimo pokyčius
Lietuvos banko Priežiūros tarnyba parengė pristatymą „Specialiųjų kolektyvinio investavimo subjektų (KIS) reguliavimo pokyčiai Lietuvoje 2013 m.“
2013-09-18
Reglamentuota pirmumo teisės įsigyti akcinės bendrovės išleidžiamų akcijų arba konvertuojamųjų obligacijų įgijimo ir perleidimo kitiems asmenims tvarka
Lietuvos banko valdyba patvirtino Pirmumo teisės įsigyti akcinės bendrovės išleidžiamų akcijų arba konvertuojamųjų obligacijų įgijimo ir perleidimo taisykles. Tikimasi, kad jų taikymas prisidės prie finansinių priemonių rinkos plėtros...
2013-09-17
Papildytas Viešasis vartojimo kredito tarpininkų sąrašas
Lietuvos banko Priežiūros tarnyba pakeitė Viešąjį vartojimo kredito tarpininkų sąrašą – į jį įrašyti 8 nauji bendrovės Provident Polska S.A. filialo „Provident Finansai“ tarpininkai...
2013-09-12
Lietuvos bankas perspėja investuotojus dėl nelicencijuotų bendrovių
Lietuvos bankas (LB) gavo užsienio šalių rinkos priežiūros institucijų pranešimus apie jų teritorijoje veikiančias nelicencijuotas bendroves, teikiančias investicines paslaugas...
2013-09-11
Duotas leidimas pensijų fondų „Citadele pensija 1“ ir „Citadele pensija 2“ dalyvius perkelti į kitus fondus
Lietuvos banko Priežiūros tarnyba, išnagrinėjusi UAB ,,Citadele investicijų valdymas“ prašymą, leido šios bendrovės naikinamų II pakopos pensijų fondų ,,Citadele pensija 1“ ir ,,Citadele pensija 2“ dalyvius perkelti į kitus fondus...
2013-09-11
Papildytas Viešasis vartojimo kredito tarpininkų sąrašas
Lietuvos banko Priežiūros tarnyba pakeitė Viešąjį vartojimo kredito tarpininkų sąrašą – į jį įrašyti 3 nauji bendrovės Provident Polska S.A. filialo ,,Provident Finansai“ tarpininkai...
2013-09-03
Patvirtintas oficialaus siūlymo cirkuliaras dėl AB „Limarko laivininkystės kompanija“ akcijų
Lietuvos banko Priežiūros tarnyba, išnagrinėjusi UAB „Limarko“ prašymą ir susijusią informaciją, nusprendė patvirtinti šios įmonės pateiktą savanoriško oficialaus siūlymo cirkuliarą...
2013-09-03
UAB FMĮ „Orion securities“ leista į įmonės trečiojo lygio kapitalą įtraukti dvi subordinuotąsias paskolas
Lietuvos banko Priežiūros tarnyba leido UAB FMĮ „Orion securities“  įtraukti į įmonės trečiojo lygio kapitalą dvi subordinuotąsias paskolas...
2013-09-03
Pritarta AB SEB banko stebėtojų tarybos nario kandidatūrai
Lietuvos banko Priežiūros tarnybaleido Davidui Bamforthui Teare’ui (David Bamforth Teare) tapti AB SEB banko stebėtojų tarybos nariu...
2013-09-03
Išnagrinėti bankų SEB ir „Swedbank“ prašymai dėl leidimo naudotis ES reglamento nuostatų taikymo išimtimis
AB SEB bankas ir bankas „Swedbank“, AB, pateikė prašymus Lietuvos banko Priežiūros tarnybai leisti naudotis Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) Nr. 236/2012 dėl skolintų vertybinių popierių pardavimo...
Rasta įrašų: 810

PAIEŠKA

Žodžiai tekste:Data nuo:Data iki: