Priežiūra

Pagal savo kompetenciją Lietuvos bankas siekia, kad šalies finansinių paslaugų sistema būtų saugi, patikima, skaidri ir konkurencinga. Lietuvos bankas finansų rinkos dalyviams išduoda licencijas teikti licencines finansines paslaugas ir prižiūri jų veiklą, stebi ar laikomasi įstatymų ir Lietuvos banko teisės aktų nustatytų reikalavimų, tarptautinių finansinės atskaitomybės standartų, tarptautinių organizacijų rekomenduojamų saugios ir patikimos veiklos reikalavimų. Lietuvos bankas taip pat nagrinėja vartotojų ir prižiūrimų įstaigų tarpusavio ginčus bei teikia rekomendacijas, kaip spręstinas konkretus ginčas tarp vartotojo ir finansų įstaigos. Plačiau

2013-07-11
Patvirtinta maksimali techninė palūkanų norma
Lietuvos banko valdyba patvirtino 2,08 % maksimalią techninę palūkanų normą, kurią taiko draudimo įmonės.
2013-07-09
Patvirtintas AB „Vilniaus baldai“ privalomo oficialaus siūlymo cirkuliaras
Lietuvos banko Priežiūros tarnyba nusprendė patvirtinti sutartinai veikiančių asmenų pateiktą privalomo oficialaus siūlymo cirkuliarą, skirtą AB „Vilniaus baldai“ likusioms paprastosioms vardinėms akcijoms supirkti.
2013-07-09
Pritarta UAB „Novus Asset Management“ subordinuotosios paskolos keitimui į akcijas
Lietuvos banko Priežiūros taryba nusprendė pritarti valdymo įmonės UAB „Novus Asset Management“ 60 tūkst. Lt subordinuotosios šešerių metų trukmės paskolos keitimui į UAB ,,Novus Asset Management“ akcijas.
2013-07-09
Papildyti vartojimo kredito davėjų ir tarpininkų sąrašai
Lietuvos banko Priežiūros tarnyba papildė Viešąjį vartojimo kredito davėjų sąrašą: į jį įrašytas naujas vartojimo kredito davėjas Everyday Finance UAB.
2013-07-09
Lietuvos bankas perspėja investuotojus dėl nelicencijuotų bendrovių
Lietuvos bankas (LB) gavo užsienio šalių rinkos priežiūros institucijų pranešimus apie jų teritorijoje veikiančias nelicencijuotas bendroves, teikiančias investicines paslaugas...
2013-07-02
Panevėžio kredito unijai leista subordinuotąją paskolą įskaityti į kapitalą
Lietuvos banko Priežiūros tarnyba leido Panevėžio kredito unijai 3 mln. Lt subordinuotąją šešerių metų trukmės paskolą įskaityti į šios kredito unijos II lygio kapitalą.
2013-07-02
Leista tapti akcinės bendrovės Šiaulių banko stebėtojų tarybos nariu
Lietuvos banko Priežiūros tarnyba nusprendė leisti Alexanderiui Savelievui tapti akcinės bendrovės Šiaulių banko stebėtojų tarybos nariu.
2013-06-26
Biržos ir Centrinio vertybinių popierių depozitoriumo pateikti taisyklių pakeitimai pripažinti suderintais
Lietuvos banko Priežiūros tarnyba, išnagrinėjusi AB NASDAQ OMX Vilnius ir AB „Lietuvos centrinio vertybinių popierių depozitoriumo“ prašymus, pripažino suderintomis AB NASDAQ OMX Vilnius narystės ir prekybos taisykles su pakeitimais ir papildymais bei AB „Lietuvos centrinio vertybinių popierių depozitoriumo“ įmokų nustatymo ir mokėjimo taisykles su pakeitimais ir papildymais.
2013-06-26
Patvirtintas AB „Invalda LT“ privalomo oficialaus siūlymo cirkuliaras
Lietuvos banko Priežiūros tarnyba nusprendė patvirtinti sutartinai veikiančių asmenų pateiktą privalomo oficialaus siūlymo cirkuliarą, skirtą AB „Invalda LT“ likusioms paprastosioms vardinėms akcijoms supirkti.
2013-06-26
Leista pakeisti ERGO Life Insurance SE valdomų II pakopos pensijų fondų taisykles
Lietuvos banko Priežiūros tarnyba, išnagrinėjusi ERGO Life Insurance SE prašymą, patvirtino šios įmonės valdomų II pakopos pensijų fondų „ERGO KONSERVATYVUSIS“ ir „ERGO BALANS“ taisyklių pakeitimus.
Rasta įrašų: 782

PAIEŠKA

Žodžiai tekste:Data nuo:Data iki: