Priežiūra

Pagal savo kompetenciją Lietuvos bankas siekia, kad šalies finansinių paslaugų sistema būtų saugi, patikima, skaidri ir konkurencinga. Lietuvos bankas finansų rinkos dalyviams išduoda licencijas teikti licencines finansines paslaugas ir prižiūri jų veiklą, stebi ar laikomasi įstatymų ir Lietuvos banko teisės aktų nustatytų reikalavimų, tarptautinių finansinės atskaitomybės standartų, tarptautinių organizacijų rekomenduojamų saugios ir patikimos veiklos reikalavimų. Lietuvos bankas taip pat nagrinėja vartotojų ir prižiūrimų įstaigų tarpusavio ginčus bei teikia rekomendacijas, kaip spręstinas konkretus ginčas tarp vartotojo ir finansų įstaigos. Plačiau

2013-12-31
Įspėjimas vartotojams dėl virtualių valiutų
Europos bankininkystės institucija (EBI), siekdama atkreipti dėmesį į galimą riziką, galinčią kilti perkant virtualią valiutą, tokią kaip bitkoinas (angl. bitcoin), ja disponuojant arba prekiaujant, paskelbė viešą įspėjimą.
2013-12-30
Atsisakyta įrašyti į vartojimo kredito davėjų sąrašą
Lietuvos banko Priežiūros tarnyba, išnagrinėjusi viešosios įstaigos (VšĮ) „Paramos centras“ prašymą įtraukti ją į Viešąjį vartojimo kredito davėjų sąrašą, nusprendė prašymo netenkinti.
2013-12-30
Suderinti UADBB „GURAMITA“ įstatų pakeitimai
Lietuvos banko Priežiūros tarnyba patvirtino, kad uždarosios akcinės draudimo brokerių bendrovės „GURAMITA“ įstatų pakeitimai dėl įstatinio kapitalo padidinimo yra suderinti.
2013-12-19
Pajūrio kredito unija turės pakeisti vadovybę ir vykdyti rašytinius nurodymus
Lietuvos banko Priežiūros tarnyba inspektavimo metu nustačiusi, kad Pajūrio kredito unijos vadovybė neužtikrino, jog unijos veikla atitiktų saugią ir patikimą veiklą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus, nusprendė iš užimamų pareigų nušalinti Pajūrio kredito unijos administracijos vadovą ir valdybos pirmininką, stebėtojų tarybos pirmininką bei paskolų komiteto pirmininką.
2013-12-19
Kredito unijai AMBER skirta bauda už tai, kad nepašalino veiklos trūkumų
Lietuvos banko Priežiūros tarnyba tikslinio inspektavimo metu nustatė, kad kredito unija AMBER neįvykdė anksčiau jai Priežiūros tarnybos duoto nurodymo ištaisyti veiklos trūkumus.
2013-12-19
AB LESTO ir LITGRID, AB, įspėtos už tarptautinių apskaitos standartų nesilaikymą
Lietuvos banko Priežiūros tarnyba nusprendė įspėti AB LESTO ir LITGRID, AB, už tarptautinių apskaitos standartų (TAS) nesilaikymą.
2013-12-19
Alternatyviosios vertybinių popierių rinkos First North taisyklių pakeitimai pripažinti suderintais
Lietuvos banko Priežiūros tarnyba, išnagrinėjusi alternatyviosios vertybinių popierių First North taisyklių pakeitimus ir juos pagrindžiančius dokumentus, šiuos pakeitimus pripažino suderintais.
2013-12-19
AB „Alytaus tekstilė“ nebelaikoma emitentu
Lietuvos banko Priežiūros tarnyba nusprendė AB „Alytaus tekstilė“ nebelaikyti emitentu.
2013-12-19
„Citadele Baltijos jūros valstybių investicinio akcijų fondo“ taisyklės pripažintos netekusiomis galios
Lietuvos banko Priežiūros tarnyba pripažino netekusiomis galios taisykles, pagal kurias 2004 m. liepos 8 d. buvo įsteigtas „Parex Baltijos jūros valstybių investicinis akcijų fondas“ (vėliau – „Citadele Baltijos jūros valstybių investicinis akcijų fondas).
2013-12-12
Lietuvos bankas perspėja investuotojus dėl nelicencijuotų bendrovių
Lietuvos bankas (LB) gavo užsienio šalių rinkos priežiūros institucijų pranešimus apie jų teritorijoje veikiančias nelicencijuotas bendroves, teikiančias investicines paslaugas...
Rasta įrašų: 868

PAIEŠKA

Žodžiai tekste:Data nuo:Data iki: