Priežiūra

Pagal savo kompetenciją Lietuvos bankas siekia, kad šalies finansinių paslaugų sistema būtų saugi, patikima, skaidri ir konkurencinga. Lietuvos bankas finansų rinkos dalyviams išduoda licencijas teikti licencines finansines paslaugas ir prižiūri jų veiklą, stebi ar laikomasi įstatymų ir Lietuvos banko teisės aktų nustatytų reikalavimų, tarptautinių finansinės atskaitomybės standartų, tarptautinių organizacijų rekomenduojamų saugios ir patikimos veiklos reikalavimų. Lietuvos bankas taip pat nagrinėja vartotojų ir prižiūrimų įstaigų tarpusavio ginčus bei teikia rekomendacijas, kaip spręstinas konkretus ginčas tarp vartotojo ir finansų įstaigos. Plačiau

2014-02-11
Leido pakeisti suderintojo investicinio fondo „ZPR Global Equity Fund“ taisykles
Lietuvos banko Priežiūros tarnyba leido pakeisti UAB„Orion Asset Management“ valdomo suderintojo investicinio fondo „ZPR Global Equity Fund“ taisykles...
2014-02-10
Informacija apie finansų maklerių kvalifikacinius egzaminus
Lietuvos bankas organizuoja finansų maklerių kvalifikacinius egzaminus. Planuojama, kad egzaminai vyks 2014 m. kovo 19 d.
2014-02-05
Lietuvos bankas prisijungė prie Deklaracijos dėl pirmųjų verslo metų
Lietuvos bankas prisijungė prie Lietuvos Respublikos ūkio ir Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijų inicijuotos 2011 m. rugsėjo 14 d. deklaracijos dėl pirmųjų verslo metų. Deklaracija įsipareigojama per pirmuosius Lietuvos banko prižiūrimą veiklą vykdančių ūkio subjektų veiklos metus netaikyti poveikio priemonių...
2014-02-05
Lietuvos bankas perspėja investuotojus dėl nelicencijuotų bendrovių
Lietuvos bankas (LB) gavo užsienio šalių rinkos priežiūros institucijų pranešimus apie jų teritorijoje veikiančias nelicencijuotas bendroves, teikiančias investicines paslaugas...
2014-02-05
Patvirtinta Pozicija, aiškinanti Papildomo savanoriško pensijų kaupimo įstatymo nuostatas
Lietuvos banko Priežiūros tarnyba patvirtino Poziciją dėl Lietuvos Respublikos papildomo savanoriško pensijų kaupimo įstatymo nuostatų, susijusių su Lietuvos bankui priimtinais adekvačią subjekto kontrolę užtikrinančiais instrumentais, aiškinimo.
2014-02-03
MBA Community Loans PLC (Airija)
2014 m. sausio 31 d. Lietuvos bankas gavo Airijos centrinio banko 2014 m. sausio 28 d. sprendimu (Pažyma Nr. 1753) patvirtintą specialiosios paskirties akcinės bendrovės MBA Community Loans PLC 1.000.000.000 eurų vertės turtu užtikrintų skolos vertybinių popierių programos bazinį prospektą.
2014-01-28
Leista pakeisti UAB „SEB investicijų valdymas“ valdomų investicinių fondų taisykles
Lietuvos banko Priežiūros tarnyba, išnagrinėjusi valdymo įmonės UAB „SEB investicijų valdymas“ prašymą ir susijusią medžiagą, leido pakeisti šios įmonės valdomų suderintųjų investicinių fondų „SEB aktyviai valdomas fondų portfelis 60“ ir „SEB aktyviai valdomas fondų portfelis 100“ taisykles.
2014-01-28
Leista tapti AB „Citadele“ banko valdybos nariu
Lietuvos banko Priežiūros tarnyba leido Giedriui Voveriui tapti AB „Citadele“ banko valdybos nariu.
2014-01-21
Finansų rinkos dalyviams – ESMA gairės dėl atlyginimų politikos
Lietuvos banko Priežiūros tarnyba, vykdydama jai pavestas finansų rinkos priežiūros funkcijas, nusprendė vadovautis Europos vertybinių popierių ir rinkų institucijos (angl. European Securities and Markets Authority, ESMA) 2013 m. birželio 11 d. paskelbtomis gairėmis „Atlyginimų nustatymo politika ir praktika“.
2014-01-21
Leista tapti „Swedbank“, AB, stebėtojų tarybos nariu
Lietuvos banko Priežiūros tarnyba leido Johannesui Mikaeliui Rudbeckui tapti „Swedbank“, AB, stebėtojų tarybos nariu.
Rasta įrašų: 892

PAIEŠKA

Žodžiai tekste:Data nuo:Data iki: