Priežiūra

Pagal savo kompetenciją Lietuvos bankas siekia, kad šalies finansinių paslaugų sistema būtų saugi, patikima, skaidri ir konkurencinga. Lietuvos bankas finansų rinkos dalyviams išduoda licencijas teikti licencines finansines paslaugas ir prižiūri jų veiklą, stebi ar laikomasi įstatymų ir Lietuvos banko teisės aktų nustatytų reikalavimų, tarptautinių finansinės atskaitomybės standartų, tarptautinių organizacijų rekomenduojamų saugios ir patikimos veiklos reikalavimų. Lietuvos bankas taip pat nagrinėja vartotojų ir prižiūrimų įstaigų tarpusavio ginčus bei teikia rekomendacijas, kaip spręstinas konkretus ginčas tarp vartotojo ir finansų įstaigos. Plačiau

2014-05-15
Leista pakeisti trijų investicinių fondų taisykles
Lietuvos banko Priežiūros tarnyba leido pakeisti dviejų UAB ,,DNB investicijų valdymas“ valdomų suderintųjų investicinių fondų taisykles: „DNB akcijų fondų fondas“ ir „DNB likvidumo fondas“...
2014-05-15
Finansų priežiūros institucijų bendradarbiavimas – pagal naujas gaires
Lietuvos banko Priežiūros tarnyba, vykdydama jai pavestas finansų rinkos priežiūros funkcijas, nutarė vadovautis Europos vertybinių popierių ir rinkų institucijos (angl. European Securities and Markets Authority, ESMA) 2014 m. kovo 27 d. paskelbtomis Daugiašalio bendradarbiavimo ir keitimosi informacija gairėmis...
2014-05-15
UAB ,,Perlo paslaugos“ tarpininku tapo UAB ,,Lukoil Baltija“
Lietuvos banko Priežiūros tarnyba įtraukė mokėjimo įstaigos UAB ,,Perlo paslaugos“ tarpininką UAB ,,Lukoil Baltija“ į viešąjį mokėjimo įstaigų sąrašą...
2014-05-15
Duotas leidimas tapti Medicinos banko stebėtojų tarybos nare
Lietuvos banko Priežiūros tarnyba leido Dalytei Poteliūnaitei tapti Medicinos banko stebėtojų tarybos nare...
2014-05-14
Lietuvos bankas perspėja investuotojus dėl nelicencijuotų bendrovių
Lietuvos bankas (LB) gavo užsienio šalių rinkos priežiūros institucijų pranešimus apie jų teritorijoje veikiančias nelicencijuotas bendroves, teikiančias investicines paslaugas...
2014-05-12
Nordea Bank AB (publ) (Švedija)
2014 m. gegužės 9 d. Lietuvos bankas gavo Airijos centrinio banko 2014 m. gegužės 8 d. sprendimu (Pažyma Nr. 1825) patvirtintą Nordea Bank AB (publ) 50.000.000.000 eurų vertės vidutinės trukmės ne nuosavybės vertybinių popierių išleidimo...
2014-04-24
Pasirengta vertinti Lietuvos banko prižiūrimų finansų rinkos dalyvių vadovus pagal naujus standartus
Šiandien Lietuvos banko valdyba priėmė paskutinius nutarimų pakeitimus, susijusius su 2014 m. gegužės 1 d. įsigaliosiančiais Lietuvos banko prižiūrimų finansų rinkos dalyvių vadovų ir pagrindines funkcijas atliekančių asmenų vertinimo nuostatais...
2014-04-22
Finansų rinkos dalyviai turės informuoti klientus apie euro įvedimo pasekmes tarpusavio sutartiniams santykiams
Lietuvos banko Priežiūros tarnyba patvirtino Gaires dėl klientų informavimo apie euro įvedimo pasekmes sutartiniams santykiams...
2014-04-22
Dėl teisės aktų pažeidimų nuo pareigų nušalintas kredito unijos „Panevėžio regiono taupomoji kasa“ valdybos pirmininkas
Kredito unijoje „Panevėžio regiono taupomoji kasa“ nustačiusi Buhalterinės apskaitos ir Kredito unijų įstatymų pažeidimų tvarkant grynuosius pinigus ir jų apskaitą, Lietuvos banko Priežiūros tarnyba priėmė griežtus sprendimus. Nutarta šios unijos administracijos vadovą ir valdybos pirmininką Valdą Savicką nušalinti nuo administracijos vadovo ir valdybos nario (valdybos pirmininko) pareigų...
2014-04-22
Suderinti Draudūnos, UADBB, įstatų pakeitimai
Lietuvos banko Priežiūros tarnyba patvirtino, kad Draudūnos, UADBB, įstatų pakeitimai dėl įstatinio kapitalo padidinimo nuo 60 000 iki 67 000 Lt yra suderinti...
Rasta įrašų: 945

PAIEŠKA

Žodžiai tekste:Data nuo:Data iki: