Priežiūra

Pagal savo kompetenciją Lietuvos bankas siekia, kad šalies finansinių paslaugų sistema būtų saugi, patikima, skaidri ir konkurencinga. Lietuvos bankas finansų rinkos dalyviams išduoda licencijas teikti licencines finansines paslaugas ir prižiūri jų veiklą, stebi ar laikomasi įstatymų ir Lietuvos banko teisės aktų nustatytų reikalavimų, tarptautinių finansinės atskaitomybės standartų, tarptautinių organizacijų rekomenduojamų saugios ir patikimos veiklos reikalavimų. Lietuvos bankas taip pat nagrinėja vartotojų ir prižiūrimų įstaigų tarpusavio ginčus bei teikia rekomendacijas, kaip spręstinas konkretus ginčas tarp vartotojo ir finansų įstaigos. Plačiau

2015-05-26
Leista reorganizuoti UAB ,,MP Pension Funds Baltic“
Lietuvos banko Priežiūros tarnyba leido reorganizuoti UAB ,,MP Pension Funds Baltic“.
2015-05-26
Lietuvos banko sprendimo skirti baudą UAB „VIA SMS LT“ teismas nepakeitė
Vilniaus apygardos administracinis teismas atmetė vartojimo kredito davėjo UAB „VIA SMS LT“ skundą dėl Lietuvos banko Priežiūros tarnybos sprendimo, kuriuo UAB „VIA SMS LT“ buvo skirta 15,5 tūkst. Lt (4 489,11 Eur) bauda.
2015-05-19
Valiutos keityklos operatorių sąrašas papildytas 2 bendrovėmis
Lietuvos banko Priežiūros tarnyba nusprendė įrašyti UAB „Lacio“ ir UAB „Valiutas“ į valiutos keityklos operatorių sąrašą.
2015-05-19
SIA „Money Express“ įtraukta į viešąjį elektroninių pinigų įstaigų sąrašą
Lietuvos banko Priežiūros tarnyba nusprendė įtraukti elektroninių pinigų įstaigos UAB „EVP International“ tarpininką SIA „Money Express“, registruotą Latvijos Respublikoje, į viešąjį elektroninių pinigų įstaigų sąrašą.
2015-05-19
Leista pakeisti investicinio fondo „Dovre Umbrella Fund“ taisykles
Lietuvos banko Priežiūros tarnyba leido pakeisti UAB „Dovre Forvaltning“ valdomo sudėtinio suderintojo investicinio fondo „Dovre Umbrella Fund“ taisykles.
2015-05-19
UAB DK „PZU Lietuva“ leista perleisti teises ir pareigas pagal draudimo sutartis, sudarytas jai veikiant per Latvijos filialą
Lietuvos banko Priežiūros tarnyba leido UAB DK „PZU Lietuva“ perleisti teises ir pareigas pagal draudimo sutartis, sudarytas veikiant per Latvijos filialą, PZU SA grupės draudimo įmonei ASS „BALTA“, įsteigtai ir veikiančiai pagal Latvijos Respublikos įstatymus.
2015-05-19
Leista tapti AB bankas „Finasta“ valdybos nariu
Lietuvos banko Priežiūros tarnyba leido Kristupui Baranauskui tapti AB bankas „Finasta“ valdybos nariu ir generalinio direktoriaus pavaduotoju.
2015-05-19
AB Šiaulių bankui leista įregistruoti įstatų pakeitimus dėl įstatinio kapitalo didinimo
Lietuvos banko Priežiūros tarnyba leido akcinei bendrovei Šiaulių bankui įregistruoti banko įstatų pakeitimą, susijusį su banko įstatinio kapitalo padidinimu.
2015-05-19
Leista tapti UAB „Medicinos bankas“ stebėtojų tarybos nariu
Lietuvos banko Priežiūros tarnyba leido Arnui Žaliui tapti UAB „Medicinos bankas“ stebėtojų tarybos nariu.
2015-05-19
Patvirtinti oficialaus siūlymo cirkuliarai, skirti AB Įmonių grupės „ALITA“ ir AB „Anykščių vynas“ paprastosioms vardinėms akcijoms supirkti
Lietuvos banko Priežiūros tarnyba patvirtino UAB „Mineraliniai vandenys“ pateiktą oficialaus siūlymo cirkuliarą, skirtą AB Įmonių grupės „ALITA“ likusioms 132 888 (0,66 proc.) paprastosioms vardinėms akcijoms, mokant už vieną akciją 1,076 euro, supirkti.  Taip pat patvirtintas AB Įmonių grupės „Alita“ irUAB „Mineraliniai vandenys“ pateiktas oficialaus siūlymo cirkuliaras, skirtas AB „Anykščių vynas“ likusioms 577 659 (2,89 proc.) paprastosioms vardinėms akcijoms, mokant už vieną akciją 0,22 euro, supirkti.
Rasta įrašų: 1150

PAIEŠKA

Žodžiai tekste:Data nuo:Data iki: