Priežiūra

Pagal savo kompetenciją Lietuvos bankas siekia, kad šalies finansinių paslaugų sistema būtų saugi, patikima, skaidri ir konkurencinga. Lietuvos bankas finansų rinkos dalyviams išduoda licencijas teikti licencines finansines paslaugas ir prižiūri jų veiklą, stebi ar laikomasi įstatymų ir Lietuvos banko teisės aktų nustatytų reikalavimų, tarptautinių finansinės atskaitomybės standartų, tarptautinių organizacijų rekomenduojamų saugios ir patikimos veiklos reikalavimų. Lietuvos bankas taip pat nagrinėja vartotojų ir prižiūrimų įstaigų tarpusavio ginčus bei teikia rekomendacijas, kaip spręstinas konkretus ginčas tarp vartotojo ir finansų įstaigos. Plačiau

2014-04-09
Vadovausis gairėmis
Lietuvos banko Priežiūros tarnyba nusprendė vadovautis Europos bankininkystės institucijos 2013 m. gruodžio 6 d. priimtomis Gairėmis dėl mažmeninių indėlių, kuriems, teikiant informaciją apie likvidumą pagal Reglamentą (ES) Nr. 575/2013 dėl prudencinių reikalavimų kredito įstaigoms ir investicinėms įmonėms ir kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 648/2012 (kapitalo reikalavimų reglamentas, CRR), taikomi kitokie netenkamų pinigų srautai.
2014-04-08
Priežiūros tarnyba priėmė pozicijas dėl indėlių
Lietuvos banko Priežiūros tarnyba patvirtino pozicijas dėl terminuotųjų indėlių sutarčių nutraukimo anksčiau jose nustatyto termino ir su tuo susijusių mokesčių taikymo, dėl Finansinių priemonių rinkų įstatymo taikymo indėlių atžvilgiu apimties...
2014-04-08
Atnaujintos Sudėtingų ir nesudėtingų finansinių priemonių gairės
Priežiūros tarnyba atnaujino Lietuvos Respublikos vertybinių popierių komisijos 2010 m. gruodžio 9 d. priimtas Sudėtingų ir nesudėtingų finansinių priemonių gaires...
2014-04-02
Lietuvos bankas perspėja investuotojus dėl nelicencijuotų bendrovių
Lietuvos bankas (LB) gavo užsienio šalių rinkos priežiūros institucijų pranešimus apie jų teritorijoje veikiančias nelicencijuotas bendroves, teikiančias investicines paslaugas
2014-04-02
Europos vertybinių popierių ir rinkų institucija paskelbė nuomonę dėl struktūrizuotų produktų
Europos vertybinių popierių ir rinkų institucija paskelbė nuomonę dėl struktūrizuotų produktų, skirtų neprofesionaliesiems klientams.
2014-04-01
AB „Agrowill Group“
2014 m. kovo 31 d. Lietuvos banko Priežiūros tarnyba patvirtino AB „Agrowill Group“ 2014 m. kovo 13 d. akcininkų susirinkimo sprendimu išleidžiamų iki 102 595 266 paprastųjų vardinių akcijų...
2014-04-01
Lietuvos bankas patvirtino AB „Agrowill Group“ akcijų prospektą
2014 m. kovo 31 d. Lietuvos banko Priežiūros tarnyba patvirtino AB „Agrowill Group“ 2014 m. kovo 13 d. akcininkų susirinkimo sprendimu išleidžiamų iki 102 595 266 paprastųjų vardinių akcijų (1 akcijos nominalioji vertė 1 Lt, 1 akcijos emisijos kaina 1 Lt) prospektą...
2014-03-28
Papildyta UAB ,,Perlo paslaugos“ mokėjimo įstaigos licencija
Lietuvos banko valdyba priėmė sprendimą papildyti UAB ,,Perlo paslaugos“ mokėjimo įstaigos licenciją...
2014-03-25
Papildytas Viešasis mokėjimo įstaigų sąrašas
Lietuvos banko Priežiūros tarnyba, išnagrinėjusi UAB „Perlo paslaugos“ prašymą, nusprendė į Viešąjį mokėjimo įstaigų sąrašą įtraukti šios mokėjimo įstaigos tarpininką UAB „Luktarna“.
2014-03-25
Leista pakeisti UAB „Prudentis“ valdomo investicinio fondo taisykles
Lietuvos banko Priežiūros tarnyba, išnagrinėjusi valdymo įmonės UAB „Prudentis“ prašymą ir susijusią medžiagą, leido pakeisti šios įmonės valdomo specialiojo alternatyvaus investicinio fondo „Prudentis United Alternative Fund“ taisykles.
Rasta įrašų: 925

PAIEŠKA

Žodžiai tekste:Data nuo:Data iki: