Priežiūra

Pagal savo kompetenciją Lietuvos bankas siekia, kad šalies finansinių paslaugų sistema būtų saugi, patikima, skaidri ir konkurencinga. Lietuvos bankas finansų rinkos dalyviams išduoda licencijas teikti licencines finansines paslaugas ir prižiūri jų veiklą, stebi ar laikomasi įstatymų ir Lietuvos banko teisės aktų nustatytų reikalavimų, tarptautinių finansinės atskaitomybės standartų, tarptautinių organizacijų rekomenduojamų saugios ir patikimos veiklos reikalavimų. Lietuvos bankas taip pat nagrinėja vartotojų ir prižiūrimų įstaigų tarpusavio ginčus bei teikia rekomendacijas, kaip spręstinas konkretus ginčas tarp vartotojo ir finansų įstaigos. Plačiau

2013-09-03
UAB FMĮ „Orion securities“ leista į įmonės trečiojo lygio kapitalą įtraukti dvi subordinuotąsias paskolas
Lietuvos banko Priežiūros tarnyba leido UAB FMĮ „Orion securities“  įtraukti į įmonės trečiojo lygio kapitalą dvi subordinuotąsias paskolas...
2013-09-03
Pritarta AB SEB banko stebėtojų tarybos nario kandidatūrai
Lietuvos banko Priežiūros tarnybaleido Davidui Bamforthui Teare’ui (David Bamforth Teare) tapti AB SEB banko stebėtojų tarybos nariu...
2013-09-03
Išnagrinėti bankų SEB ir „Swedbank“ prašymai dėl leidimo naudotis ES reglamento nuostatų taikymo išimtimis
AB SEB bankas ir bankas „Swedbank“, AB, pateikė prašymus Lietuvos banko Priežiūros tarnybai leisti naudotis Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) Nr. 236/2012 dėl skolintų vertybinių popierių pardavimo...
2013-08-27
Leista įsigyti mokėjimo įstaigos UAB „Perlo paslaugos“ akcijų dalį
Lietuvos banko Priežiūros tarnyba, išnagrinėjusi pateiktą informaciją, nusprendė neprieštarauti, kad steigiama UAB ,,Lotena“ tiesiogiai įsigytų mokėjimo įstaigos UAB ,,Perlo paslaugos“ kvalifikuotąją įstatinio kapitalo ir (arba) balsavimo teisių dalį.
2013-08-27
UAB FMĮ „DV INVEST“ leista pirma laiko grąžinti subordinuotąją paskolą
Lietuvos banko Priežiūros tarnyba leido UAB FMĮ „DV INVEST“ anksčiau nei nustatyta sutartyje grąžinti subordinuotąją paskolą.
2013-08-27
Suderinti UADBB „Draumasta“ įstatų pakeitimai
Lietuvos banko Priežiūros tarnyba patvirtino, kad uždarosios akcinės draudimo brokerių bendrovės „Draumasta“ įstatų pakeitimai dėl įstatinio kapitalo padidinimo yra suderinti.
2013-08-27
Papildytas vartojimo kredito tarpininkų sąrašas
Lietuvos banko Priežiūros tarnyba papildė Viešąjį vartojimo kredito tarpininkų sąrašą – į jį įrašyti 8 nauji UAB Ūkio banko lizingas tarpininkai ir 14 Provident Polska S.A. filialo ,,Provident Finansai“ tarpininkų.
2013-08-26
MBA Community Loans PLC (Airija)
2013 m. rugpjūčio 26 d. Lietuvos bankas gavo Airijos centrinio banko 2013 m. sausio 15 d. sprendimu (Pažyma Nr. 1643) patvirtintą specialiosios paskirties akcinės bendrovės MBA Community Loans PLC 1.000.000.000 eurų vertės turtu užtikrintų skolos vertybinių popierių programos bazinį prospektą.
2013-08-20
Priežiūros tarnybos sprendimai
Lietuvos banko Priežiūros tarnyba, atsižvelgdama į 2010 m. lapkričio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1095/2010 16 straipsnio 3 dalį, kurioje nustatyta priežiūros institucijos ir finansų rinkos dalyvių pareiga dėti visas pastangas siekiant laikytis Europos vertybinių popierių ir rinkų institucijos (angl. European Securities and Markets Authority, toliau ESMA) paskelbtų gairių, priėmė sprendimus dėl: 1) „Dėl prekybos platformų, investicinių įmonių ir kompetentingų institucijų automatizuotoje prekybos aplinkoje taikytinų sistemų ir kontrolės priemonių“ ir 2) „Rinkos formavimo veiklai ir operacijoms pirminėje rinkoje taikomų išimčių pagal Europos Parlamento ir Tarybos Reglamentą (ES) 236/2012 dėl skolintų vertybinių popierių pardavimo ir tam tikrų kredito įsipareigojimų neįvykdymo apsikeitimo sandorių aspektų“ gairių taikymo.
2013-08-13
Įsigaliojusios kredito unijų veiklos riziką ribojančios priemonės pradeda duoti vaisių
2013 m. balandžio 1 d. įsigaliojus sugriežtintiems kapitalo pakankamumo ir likvidumo normatyvams, trijų kredito unijų, kurių didelę portfelio dalį sudaro asocijuotiesiems nariams suteiktos paskolos, kapitalo pakankamumo rodikliai ir dviejų kredito unijų, kurių indėlių augimo tempai viršijo tvarius augimo tempus, likvidumo rodikliai buvo mažesni už reikalaujamus.
Rasta įrašų: 803

PAIEŠKA

Žodžiai tekste:Data nuo:Data iki: