Priežiūra

Pagal savo kompetenciją Lietuvos bankas siekia, kad šalies finansinių paslaugų sistema būtų saugi, patikima, skaidri ir konkurencinga. Lietuvos bankas finansų rinkos dalyviams išduoda licencijas teikti licencines finansines paslaugas ir prižiūri jų veiklą, stebi ar laikomasi įstatymų ir Lietuvos banko teisės aktų nustatytų reikalavimų, tarptautinių finansinės atskaitomybės standartų, tarptautinių organizacijų rekomenduojamų saugios ir patikimos veiklos reikalavimų. Lietuvos bankas taip pat nagrinėja vartotojų ir prižiūrimų įstaigų tarpusavio ginčus bei teikia rekomendacijas, kaip spręstinas konkretus ginčas tarp vartotojo ir finansų įstaigos. Plačiau

2014-07-02
Priežiūros tarnyba sustabdė UADBB „Draudimo partneriai“ licencijos galiojimą
Lietuvos banko Priežiūros tarnyba nusprendė sustabdyti uždarajai akcinei draudimo brokerių bendrovei „Draudimo partneriai“ išduotos draudimo brokerių įmonės veiklos licencijos galiojimą. Licencijos galiojimas sustabdytas nustačius, kad įmonės nuosavas kapitalas mažesnis, nei reikalaujama pagal Lietuvos Respublikos draudimo įstatymą.
2014-06-18
Kredito unija „Giminėlė“ įspėta dėl teisės aktų pažeidimo
Lietuvos banko Priežiūros tarnyba tikslinio kredito unijos „Giminėlė“ inspektavimo metu nustatė teisės aktų pažeidimų ir veiklos trūkumų tvarkant grynuosius pinigus ir jų apskaitą.
2014-06-18
Pritarta UAB „Lords LB Asset Management“ steigiamo investicinio fondo taisyklėms
Lietuvos banko Priežiūros tarnyba, išnagrinėjusi valdymo įmonės UAB „Lords LB Asset Management“ prašymą ir susijusią medžiagą, nusprendė pritarti šios įmonės steigiamo atvirojo tipo informuotiesiems investuotojams skirto investicinio fondo „Lords LB Battery Fund“ taisyklėms.
2014-06-18
Pritarta UAB „Orion Asset Management“ steigiamo investicinio fondo taisyklėms
Lietuvos banko Priežiūros tarnyba, išnagrinėjusi valdymo įmonės UAB ,,Orion Asset Management“ prašymą ir susijusią medžiagą, nusprendė pritarti šios įmonės steigiamo uždarojo tipo informuotiesiems investuotojams skirto investicinio fondo „Orion Alternative Energy Fund“ taisyklėms.
2014-06-18
UAB „Logfina“ išbraukta iš vartojimo kredito davėjų sąrašo
Lietuvos banko Priežiūros tarnyba įmonės UAB „Logfina“ prašymu išbraukė šią įmonę iš Viešojo vartojimo kredito davėjų sąrašo.
2014-06-11
Lietuvos bankas perspėja investuotojus dėl nelicencijuotų bendrovių
Lietuvos bankas (LB) gavo užsienio šalių rinkos priežiūros institucijų pranešimus apie jų teritorijoje veikiančias nelicencijuotas bendroves, teikiančias investicines paslaugas...
2014-06-11
Uždaroji akcinė bendrovė finansų maklerio įmonė „FINVESTA“ įpareigota pakeisti vadovą
Lietuvos banko Priežiūros tarnyba įpareigojo uždarąją akcinę bendrovę finansų maklerio įmonę „FINVESTA“ iki 2014 m. liepos 25 d. pakeisti administracijos vadovą Vincą Vanagą, netinkamai atliekantį įmonės vadovo funkcijas.
2014-06-11
Patikrintos Ignalinos kredito unija ir kredito unija „Taupyklė“
Lietuvos banko Priežiūros tarnybos komiteto posėdyje buvo išklausyta informacija apie Ignalinos kredito unijos ir kredito unijos „Taupyklė“ inspektavimų rezultatus.
2014-06-11
Uždarajai akcinei draudimo brokerių bendrovei „Edrauda“ skirta bauda
Lietuvos banko Priežiūros tarnyba skyrė 10 000 litų baudą uždarajai akcinei draudimo brokerių bendrovei „Edrauda“, UADBB, už tikslinio inspektavimo metu nustatytus teisės aktų pažeidimus.
2014-05-29
Draudimo įmonės raginamos stiprinti rizikos valdymą
Lietuvos banko valdyba nustatė detalesnius draudimo įmonių valdymo ir rizikos valdymo reikalavimus. Jų įgyvendinimas turi užtikrinti draudimo įmonių saugią ir stabilią veiklą bei skaidrų, patikimą ir apdairų valdymą, grindžiamą ilgalaike veiklos strategija. Tai dar vienas žingsnis siekiant paskatinti šalies draudimo įmones nuo 2016 m. tinkamai pasirengti vykdyti Europos Sąjungos direktyvos „Mokumas II“ reikalavimus,..
Rasta įrašų: 978

PAIEŠKA

Žodžiai tekste:Data nuo:Data iki: