Priežiūra

Pagal savo kompetenciją Lietuvos bankas siekia, kad šalies finansinių paslaugų sistema būtų saugi, patikima, skaidri ir konkurencinga. Lietuvos bankas finansų rinkos dalyviams išduoda licencijas teikti licencines finansines paslaugas ir prižiūri jų veiklą, stebi ar laikomasi įstatymų ir Lietuvos banko teisės aktų nustatytų reikalavimų, tarptautinių finansinės atskaitomybės standartų, tarptautinių organizacijų rekomenduojamų saugios ir patikimos veiklos reikalavimų. Lietuvos bankas taip pat nagrinėja vartotojų ir prižiūrimų įstaigų tarpusavio ginčus bei teikia rekomendacijas, kaip spręstinas konkretus ginčas tarp vartotojo ir finansų įstaigos. Plačiau

2014-01-28
Leista tapti AB „Citadele“ banko valdybos nariu
Lietuvos banko Priežiūros tarnyba leido Giedriui Voveriui tapti AB „Citadele“ banko valdybos nariu.
2014-01-21
Finansų rinkos dalyviams – ESMA gairės dėl atlyginimų politikos
Lietuvos banko Priežiūros tarnyba, vykdydama jai pavestas finansų rinkos priežiūros funkcijas, nusprendė vadovautis Europos vertybinių popierių ir rinkų institucijos (angl. European Securities and Markets Authority, ESMA) 2013 m. birželio 11 d. paskelbtomis gairėmis „Atlyginimų nustatymo politika ir praktika“.
2014-01-21
Leista tapti „Swedbank“, AB, stebėtojų tarybos nariu
Lietuvos banko Priežiūros tarnyba leido Johannesui Mikaeliui Rudbeckui tapti „Swedbank“, AB, stebėtojų tarybos nariu.
2014-01-21
Suderinta AB „Limarko laivininkystės kompanija“ privalomo akcijų pirkimo kaina
Lietuvos banko Priežiūros tarnyba nusprendė pripažinti suderinta AB „Limarko laivininkystės kompanija“ akcininkės UAB „Limarko“ pasiūlytą privalomo akcijų pirkimo kainą – 0,185 euro (aštuoniolika su puse euro centų) už vieną paprastąją vardinę 1 lito nominaliosios vertės AB „Limarko laivininkystės kompanija“ akciją.
2014-01-17
ESMA paskelbė atnaujintą dokumentą „Klausiate–atsakome“, skirtą prospektams rengti
Europos vertybinių popierių ir rinkų institucija paskelbė atnaujintą dokumentą „Klausiate–atsakome“, kuriame pateikiama apibendrinta Europos Sąjungos valstybių narių praktika ir ESMA rekomendacijos dėl aktualių prospektų rengimo klausimų.
2014-01-17
Už kapitalo pakankamumo ir kitų veiklos riziką ribojančių normatyvų nevykdymą atšaukta kredito unijos „Vilniaus taupomoji kasa“ veiklos licencija
Atsižvelgdama į tai, kad kredito unija „Vilniaus taupomoji kasa“ nevykdo visų veiklos riziką ribojančių normatyvų, o jos veikla ir finansinė būklė kelia grėsmę indėlininkų, kitų kreditorių ir klientų bei visuomenės interesams, Lietuvos banko valdyba pripažino šią kredito įstaigą nemokia ir atšaukė jos veiklos licenciją.
2014-01-14
Maksimali techninė palūkanų norma nepakeista
Lietuvos banko Priežiūros tarnyba patvirtino nepakeistą 1,88 proc. maksimalią techninę palūkanų normą, kurią taiko gyvybės draudimo įmonės, skaičiuodamos žalos padengimo techninį atidėjinį.
2014-01-14
Patvirtinta pozicija dėl binarinių opcionų teisinio vertinimo
Lietuvos banko Priežiūros tarnyba patvirtino Poziciją dėl binarinių opcionų teisinio vertinimo.
2014-01-14
Leista pakeisti nekilnojamojo turto investicinio fondo „My Residence“ taisykles
Lietuvos banko Priežiūros tarnyba, išnagrinėjusi valdymo įmonės UAB „Finasta Asset Management“ prašymą ir susijusią medžiagą, leido pakeisti šios įmonės valdomo uždaro tipo specialiojo nekilnojamojo turto investicinio fondo „My Residence“ taisykles.
2014-01-14
Nuspręsta išduoti licenciją steigiamai draudimo brokerių įmonei
Lietuvos banko Priežiūros tarnyba nusprendė išduoti draudimo brokerių įmonės veiklos licenciją steigiamai UADBB ,,Drausta“.
Rasta įrašų: 915

PAIEŠKA

Žodžiai tekste:Data nuo:Data iki: