Priežiūra

Pagal savo kompetenciją Lietuvos bankas siekia, kad šalies finansinių paslaugų sistema būtų saugi, patikima, skaidri ir konkurencinga. Lietuvos bankas finansų rinkos dalyviams išduoda licencijas teikti licencines finansines paslaugas ir prižiūri jų veiklą, stebi ar laikomasi įstatymų ir Lietuvos banko teisės aktų nustatytų reikalavimų, tarptautinių finansinės atskaitomybės standartų, tarptautinių organizacijų rekomenduojamų saugios ir patikimos veiklos reikalavimų. Lietuvos bankas taip pat nagrinėja vartotojų ir prižiūrimų įstaigų tarpusavio ginčus bei teikia rekomendacijas, kaip spręstinas konkretus ginčas tarp vartotojo ir finansų įstaigos. Plačiau

2013-06-05
AviaAM Leasing AB (Lietuva)
Lietuvos banko Priežiūros tarnyba, išnagrinėjusi AviaAM Leasing AB (Lietuva) prašymą, nusprendė patvirtinti šios bendrovės akcijų prospektą.
2013-06-05
Lietuvos bankas perspėja investuotojus dėl nelicencijuotų bendrovių
Lietuvos bankas (LB) gavo užsienio šalių rinkos priežiūros institucijų pranešimus apie jų teritorijoje veikiančias nelicencijuotas bendroves, teikiančias investicines paslaugas...
2013-05-24
AB Šiaulių bankui leista įregistruoti banko įstatų pakeitimus
Lietuvos banko Priežiūros tarnyba, išnagrinėjusi AB Šiaulių banko prašymą, leido įregistruoti banko įstatų pakeitimus, susijusius su įstatinio kapitalo padidinimu iki 250 mln. Lt ir banko organų kompetencijos pasikeitimu.
2013-05-24
Panevėžio kredito unijai nustatytas veiklos riziką ribojančio normatyvo užtikrinimo terminas
Lietuvos banko Priežiūros tarnyba nustatė terminą, nuo kurio Panevėžio kredito unija privalo vykdyti didžiausios paskolos sumos vienam skolininkui normatyvą. Normatyvas turi būti vykdomas nuo 2014 m. gruodžio 31 d.
2013-05-24
Kredito unijai ,,Mėmelio taupomoji kasa“ leista subordinuotąsias paskolas įskaityti į kapitalą
Lietuvos banko Priežiūros tarnyba leido kredito unijai ,,Mėmelio taupomoji kasa“ 2,5 mln. Lt subordinuotąją paskolą, 2013 m. gegužės 9 d. gautą iš Lietuvos centrinės kredito unijos, įskaityti į kredito unijos II lygio kapitalą.
2013-05-24
„OMX BALTIC BENCHMARK FUND“ leista didesnę turto dalį investuoti į vienos bendrovės akcijas
Lietuvos banko Priežiūros tarnyba leido valdymo įmonei UAB „Orion Asset Management“ iki 35 % investicinės kintamojo kapitalo bendrovės „OMX BALTIC BENCHMARK FUND“ turtą sudarančių grynųjų aktyvų vertės investuoti į vieno emitento – AS Tallink Grupp akcijas.
2013-05-24
Alternatyvaus investicinio fondo ,,Finasta Sigma“ steigimo dokumentai pripažinti netekusiais galios
Lietuvos banko Priežiūros tarnyba, išnagrinėjusi UAB „Finasta Asset Management“ prašymą, pripažino atviro tipo specialiojo alternatyvaus investicinio fondo ,,Finasta Sigma“ steigimo dokumentus netekusiais galios.
2013-05-24
Leista pakeisti UAB „MP Pension Funds Baltic“ valdomų III pakopos pensijų fondų taisykles
Lietuvos banko Priežiūros tarnyba, išnagrinėjusi UAB „MP Pension Funds Baltic“ prašymą, leido pakeisti šios bendrovės valdomų III pakopos pensijų fondų „MP EXTREMO III“ ir „MP MEDIO III“ taisykles.
2013-05-24
Papildytas viešasis vartojimo kredito tarpininkų sąrašas
Lietuvos banko Priežiūros tarnyba papildė viešąjį vartojimo kredito tarpininkų sąrašą. Į šį sąrašą įrašyti 2 nauji vartojimo kredito davėjo UAB ,,LATEKO LIZINGAS“ tarpininkai.
2013-05-21
Trims kredito unijoms pritaikytos poveikio priemonės už riziką ribojančio normatyvo nevykdymą
Lietuvos banko Priežiūros tarnyba už riziką ribojančio normatyvo nevykdymą įspėjo kredito uniją „Žemaitijos iždas“ (Telšiai) ir kredito uniją „Naftininkų investicijos“ (Klaipėda), o Verslo kredito unijai (Kaunas) laikinai, kol ištaisys padėtį, uždrausta teikti kreditavimo paslaugas.
Rasta įrašų: 792

PAIEŠKA

Žodžiai tekste:Data nuo:Data iki: