Priežiūra

Pagal savo kompetenciją Lietuvos bankas siekia, kad šalies finansinių paslaugų sistema būtų saugi, patikima, skaidri ir konkurencinga. Lietuvos bankas finansų rinkos dalyviams išduoda licencijas teikti licencines finansines paslaugas ir prižiūri jų veiklą, stebi ar laikomasi įstatymų ir Lietuvos banko teisės aktų nustatytų reikalavimų, tarptautinių finansinės atskaitomybės standartų, tarptautinių organizacijų rekomenduojamų saugios ir patikimos veiklos reikalavimų. Lietuvos bankas taip pat nagrinėja vartotojų ir prižiūrimų įstaigų tarpusavio ginčus bei teikia rekomendacijas, kaip spręstinas konkretus ginčas tarp vartotojo ir finansų įstaigos. Plačiau

2014-04-15
Leista pakeisti UAB „DNB investicijų valdymas“ valdomų pensijų fondų taisykles
Lietuvos banko Priežiūros tarnyba, išnagrinėjusi valdymo įmonės UAB „DNB investicijų valdymas“ prašymą ir susijusią medžiagą, pritarė šios įmonės valdomų pensijų fondų taisyklių pakeitimams. Keičiamos II pakopos pensijų fondų „DNB pensija 1“, „DNB pensija 2“, „DNB pensija 3“ ir III pakopos pensijų fondų „DNB papildoma pensija 100“, „DNB papildoma pensija“, „DNB papildoma konservatyvi pensija“ taisyklės.
2014-04-15
Leista pakeisti UAB „MP Pension Funds Baltic“ valdomų pensijų fondų taisykles
Lietuvos banko Priežiūros tarnyba, išnagrinėjusi valdymo įmonės UAB „MP Pension Funds Baltic“ prašymą ir susijusią medžiagą, pritarė šios įmonės valdomų pensijų fondų taisyklių pakeitimams. Keičiamos II pakopos pensijų fondų „MP STABILO II“, „MP MEDIO II“, „MP EXTREMO II“ ir III pakopos pensijų fondų „MP MEDIO III“, „MP EXTREMO III“ taisyklės.
2014-04-09
Už pažeidimus apribota kredito unijos „Naftininkų investicijos“ veikla ir nušalinta jos vadovybė
Kredito unijoje „Naftininkų investicijos“ nustačiusi finansinių pažeidimų ir atsižvelgdama į tai, kad ši kredito unija nevykdo kapitalo pakankamumo normatyvo, Lietuvos banko Priežiūros tarnyba laikinai apribojo jos veiklą ir nušalino unijos vadovybę.
2014-04-09
Perskaičiuota maksimali techninė palūkanų norma
Lietuvos banko Priežiūros tarnyba perskaičiavo maksimalią techninę palūkanų normą. 2014 m. antrąjį ketvirtį ji bus 1,77 % (pirmąjį ketvirtį galiojo 1,88 % techninė palūkanų norma). Maksimalią techninę palūkanų normą taiko gyvybės draudimo įmonės, skaičiuodamos žalos padengimo techninį atidėjinį.
2014-04-09
Leista įsigyti mokėjimo įstaigos UAB „Virtualių paslaugų operatorius“ akcijų
Lietuvos banko Priežiūros tarnyba nusprendė neprieštarauti, kad vienas fizinis asmuo įsigytų mokėjimo įstaigos UAB „Virtualių paslaugų operatorius“ kvalifikuotąją įstatinio kapitalo ir (arba) balsavimo teisių dalį, suteikiančią teisę kontroliuoti šią mokėjimo įstaigą.
2014-04-09
Panaikinta UADBB „Tinklo draudimo brokeris“ veiklos licencija
Lietuvos banko Priežiūros tarnyba panaikino uždarajai akcinei draudimo brokerių bendrovei „Tinklo draudimo brokeris“ išduotos draudimo brokerių įmonės veiklos licencijos galiojimą.
2014-04-09
Suderinti UADBB „Jūsų patarėjas“ įstatų pakeitimai
Lietuvos banko Priežiūros tarnyba patvirtino, kad uždarosios akcinės draudimo brokerių bendrovės „Jūsų patarėjas“ įstatų pakeitimai dėl įstatinio kapitalo padidinimo suderinti.
2014-04-09
Davė leidimą tapti AB Šiaulių bankas stebėtojų tarybos nariu
Lietuvos banko Priežiūros tarnyba leido Valdui Vitkauskui tapti AB Šiaulių bankas stebėtojų tarybos nariu.
2014-04-09
Vadovausis gairėmis
Lietuvos banko Priežiūros tarnyba nusprendė vadovautis Europos bankininkystės institucijos 2013 m. gruodžio 6 d. priimtomis Gairėmis dėl mažmeninių indėlių, kuriems, teikiant informaciją apie likvidumą pagal Reglamentą (ES) Nr. 575/2013 dėl prudencinių reikalavimų kredito įstaigoms ir investicinėms įmonėms ir kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 648/2012 (kapitalo reikalavimų reglamentas, CRR), taikomi kitokie netenkamų pinigų srautai.
2014-04-08
Priežiūros tarnyba priėmė pozicijas dėl indėlių
Lietuvos banko Priežiūros tarnyba patvirtino pozicijas dėl terminuotųjų indėlių sutarčių nutraukimo anksčiau jose nustatyto termino ir su tuo susijusių mokesčių taikymo, dėl Finansinių priemonių rinkų įstatymo taikymo indėlių atžvilgiu apimties...
Rasta įrašų: 963

PAIEŠKA

Žodžiai tekste:Data nuo:Data iki: