Priežiūra

Pagal savo kompetenciją Lietuvos bankas siekia, kad šalies finansinių paslaugų sistema būtų saugi, patikima, skaidri ir konkurencinga. Lietuvos bankas finansų rinkos dalyviams išduoda licencijas teikti licencines finansines paslaugas ir prižiūri jų veiklą, stebi ar laikomasi įstatymų ir Lietuvos banko teisės aktų nustatytų reikalavimų, tarptautinių finansinės atskaitomybės standartų, tarptautinių organizacijų rekomenduojamų saugios ir patikimos veiklos reikalavimų. Lietuvos bankas taip pat nagrinėja vartotojų ir prižiūrimų įstaigų tarpusavio ginčus bei teikia rekomendacijas, kaip spręstinas konkretus ginčas tarp vartotojo ir finansų įstaigos. Plačiau

2013-06-26
Leista pakeisti ERGO Life Insurance SE valdomų II pakopos pensijų fondų taisykles
Lietuvos banko Priežiūros tarnyba, išnagrinėjusi ERGO Life Insurance SE prašymą, patvirtino šios įmonės valdomų II pakopos pensijų fondų „ERGO KONSERVATYVUSIS“ ir „ERGO BALANS“ taisyklių pakeitimus.
2013-06-26
Leista pakeisti UAB „Lords LB Asset Management“ valdomo investicinio fondo taisykles
Lietuvos banko Priežiūros tarnyba leido pakeisti UAB „Lords LB Asset Management“ valdomo uždaro tipo nekilnojamojo turto investicinio fondo „Lords LB Baltic Fund III“ taisykles.
2013-06-19
ESMA ir EBA paskelbė lyginamojo indekso nustatymo principus
Europos vertybinių popierių ir rinkų institucija (angl. European Securities and Markets Authority, ESMA) ir Europos bankininkystės institucija (angl. European Banking Authority, EBA) paskelbė galutinę ataskaitą, kurioje pateikiami lyginamojo indekso nustatymo principai, taikytini Europos Sąjungos šalims.
2013-06-18
Pakeistas Viešasis vartojimo kredito davėjų sąrašas
Lietuvos banko Priežiūros tarnyba pakeitė Viešąjį vartojimo kredito davėjų sąrašą.
2013-06-18
Nuo AB „Lietuvos dujos“ atsiskirsiančiai bendrovei leista nerengti prospekto
Lietuvos banko Priežiūros tarnyba, išnagrinėjusi AB „Lietuvos dujos“ prašymą ir įvertinusi pateiktus dokumentus, nusprendė tenkinti bendrovės prašymą, t. y. laikyti, kad Priežiūros tarnybai pateiktų ir viešai paskelbtų dokumentų rinkinyje, įskaitant AB „Amber Grid“ informacinį nuorodų sąrašą ir susijusių rizikos veiksnių aprašymą, pateikta informacija yra lygiavertė prospekte privalomai atskleisti informacijai.
2013-06-18
Papildytas Viešasis mokėjimo įstaigų sąrašas
Lietuvos banko Priežiūros tarnyba nusprendė į Viešąjį mokėjimo įstaigų sąrašą įtraukti vieną mokėjimo įstaigos UAB ,,Perlo paslaugos“ ir du UAB „Virtualių paslaugų operatorius“ tarpininkus.
2013-06-13
Nuspręsta išduoti draudimo brokerių licenciją UADBB ,,Aukštaitijos draudimo brokeris“
Lietuvos banko valdyba nutarė išduoti draudimo brokerių įmonės veiklos licenciją UADBB ,,Aukštaitijos draudimo brokeris“.
2013-06-12
ESMA paskelbė ataskaitą, skirtą atsakomybių režimams pagal Prospektų direktyvą ES šalyse palyginti
Europos vertybinių popierių ir rinkų institucija (angl. European Securities and Markets Authority, ESMA) paskelbė ataskaitą, skirtą atsakomybių režimams pagal Prospektų direktyvą ES šalyse palyginti.
2013-06-11
Atšaukta poveikio priemonė kredito unijai „Sostinės kreditas“
Lietuvos banko Priežiūros tarnyba, atsižvelgusi į tai, kad kredito unija „Sostinės kreditas“ pašalino 2012 m. kovo mėn. inspektavimo ataskaitoje nurodytus teisės aktų pažeidimus ir veiklos trūkumus, atšaukė šiai kredito unijai taikytą poveikio priemonę.
2013-06-11
Leista tapti „Swedbank“, AB, valdybos nariu
Lietuvos banko Priežiūros tarnyba nusprendė leisti Dainiui Vilčinskui tapti “Swedbank“, AB, valdybos nariu.
Rasta įrašų: 803

PAIEŠKA

Žodžiai tekste:Data nuo:Data iki: