Priežiūra

Pagal savo kompetenciją Lietuvos bankas siekia, kad šalies finansinių paslaugų sistema būtų saugi, patikima, skaidri ir konkurencinga. Lietuvos bankas finansų rinkos dalyviams išduoda licencijas teikti licencines finansines paslaugas ir prižiūri jų veiklą, stebi ar laikomasi įstatymų ir Lietuvos banko teisės aktų nustatytų reikalavimų, tarptautinių finansinės atskaitomybės standartų, tarptautinių organizacijų rekomenduojamų saugios ir patikimos veiklos reikalavimų. Lietuvos bankas taip pat nagrinėja vartotojų ir prižiūrimų įstaigų tarpusavio ginčus bei teikia rekomendacijas, kaip spręstinas konkretus ginčas tarp vartotojo ir finansų įstaigos. Plačiau

2013-11-26
Pakeistas vartojimo kredito davėjų sąrašas
Lietuvos banko Priežiūros tarnyba, išnagrinėjusi UAB „Largo grupė“ prašymą ir pateiktus dokumentus, įrašė šią įmonę į Viešąjį vartojimo kredito davėjų sąrašą.
2013-11-26
Taikys ESMA gaires
Lietuvos banko Priežiūros tarnyba nusprendė vadovautis Europos vertybinių popierių ir rinkų institucijos paskelbtomis „Pagrindinių sandorio šalių kolegijų narių rašytinių susitarimų gairėmis ir rekomendacijomis“.
2013-11-21
Sustabdytas aktyvios veiklos nevykdančios UAB „Būsto paskolų draudimas“ licencijos galiojimas
Lietuvos banko valdyba sustabdė UAB „Būsto paskolų draudimas“ draudimo veiklos licencijos galiojimą...
2013-11-20
ESMA: „Reikia tobulinti informacijos finansinėse ataskaitose atskleidimą“
Europos vertybinių popierių ir rinkų institucija paskelbė 2012 m. biržinių finansų institucijų finansinių ataskaitų, parengtų pagal tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus, palyginamumo ir informacijos atskleidimo kokybės apžvalgą.
2013-11-20
Parengti Lietuvos banko atliekamų inspektavimų ir tyrimų nuostatų projektai
Lietuvos bankas, siekdamas įtvirtinti aiškias ir bendras, visiems Lietuvos banko prižiūrimiems subjektams vienodai taikomas inspektavimų bei tyrimų atlikimo taisykles, parengė Lietuvos banko prižiūrimų finansų rinkos dalyvių inspektavimo nuostatų ir Lietuvos banko atliekamų tyrimų nuostatų projektus.
2013-11-20
Baigta pensijų fondų „Citadele pensija 1“ ir „Citadele pensija 2“ likvidavimo procedūra
Pensijų fondo „Citadele pensija 1“ dalyviai perkelti į UAB „Finasta Asset Management“ valdomą „Finasta“ konservatyvaus investavimo pensijų fondą, pensijų fondo „Citadele pensija 2“ dalyviai – į UAB „MP Pension Funds Baltic“ valdomą pensijų fondą „MP Medio II“.
2013-11-20
Leista tapti „Swedbank“, AB, stebėtojų tarybos nariu
Priežiūros tarnyba leido Janui Michaeliui Fecko (Jan Michael Fecko) tapti „Swedbank“, AB, stebėtojų tarybos nariu.
2013-11-19
ESMA pranešime – sutartinio akcininkų veikimo vertinimas
Europos vertybinių popierių ir rinkų institucija (angl. European Securities and Markets Authority, ESMA) paskelbė apibendrintą informaciją apie valstybių narių praktiką taikant 2004 m. balandžio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2004/25/EB dėl įmonių perėmimo pasiūlymų (toliau – TBD direktyva) nuostatų, susijusių su akcininkų sutartiniu veikimu ir valdybos narių skyrimu.
2013-11-15
Europos vertybinių popierių ir rinkų institucija (ESMA) paskelbė dokumentą konsultacijoms dėl Piktnaudžiavimo rinka reglamento
2013 m. lapkričio 14 d. Europos vertybinių popierių ir rinkų institucija paskelbė dokumentą konsultacijoms dėl būsimo Piktnaudžiavimo rinka reglamentą įgyvendinančių dokumentų.
2013-11-14
Lietuvos bankas perspėja investuotojus dėl nelicencijuotų bendrovių
Lietuvos bankas (LB) gavo užsienio šalių rinkos priežiūros institucijų pranešimus apie jų teritorijoje veikiančias nelicencijuotas bendroves, teikiančias investicines paslaugas...
Rasta įrašų: 880

PAIEŠKA

Žodžiai tekste:Data nuo:Data iki: