Priežiūra

Pagal savo kompetenciją Lietuvos bankas siekia, kad šalies finansinių paslaugų sistema būtų saugi, patikima, skaidri ir konkurencinga. Lietuvos bankas finansų rinkos dalyviams išduoda licencijas teikti licencines finansines paslaugas ir prižiūri jų veiklą, stebi ar laikomasi įstatymų ir Lietuvos banko teisės aktų nustatytų reikalavimų, tarptautinių finansinės atskaitomybės standartų, tarptautinių organizacijų rekomenduojamų saugios ir patikimos veiklos reikalavimų. Lietuvos bankas taip pat nagrinėja vartotojų ir prižiūrimų įstaigų tarpusavio ginčus bei teikia rekomendacijas, kaip spręstinas konkretus ginčas tarp vartotojo ir finansų įstaigos. Plačiau

2014-05-28
Suderinti UADBB „MARSH LIETUVA“ įstatų pakeitimai
Lietuvos banko Priežiūros tarnyba patvirtino, kad uždarosios akcinės draudimo brokerių bendrovės „MARSH LIETUVA“ įstatų pakeitimai dėl įstatinio kapitalo padidinimo yra suderinti.
2014-05-28
Neprieštarauta dėl valdymo įmonės UAB „Prudentis“ balsavimo teisių ir įstatinio kapitalo dalies įsigijimo
Lietuvos banko Priežiūros tarnyba nusprendė neprieštarauti, jog vienas fizinis asmuo įsigytų valdymo įmonės UAB „Prudentis“ balsavimo teisių ir įstatinio kapitalo dalį tiek, kad turima valdymo įmonės balsavimo teisių ir įstatinio kapitalo dalis peržengtų 50 proc.
2014-05-28
Draudimo įmonės pradės diegti perspektyvinio rizikos ir kapitalo valdymo procesus
Lietuvos banko Priežiūros tarnyba pavirtino gaires, kurios padės draudimo ir perdraudimo įmonėms tinkamai pasirengti ir nuo 2016 m. atitikti direktyvos „Mokumas II“ reikalavimus.
2014-05-28
Patvirtintas oficialaus siūlymo cirkuliaras AB „Lietuvos dujos“ akcijoms supirkti
Lietuvos banko Priežiūros tarnyba patvirtino UAB „Lietuvos energija“ pateiktą privalomo oficialaus siūlymo cirkuliarą, skirtą AB „Lietuvos dujos“ likusioms paprastosioms vardinėms akcijoms supirkti, už vieną akciją mokant 0,653 euro.
2014-05-28
Patvirtintas oficialaus siūlymo cirkuliaras AB „Amber Grid“ akcijoms supirkti
Lietuvos banko Priežiūros tarnyba patvirtino UAB „EPSO-G“ pateiktą privalomo oficialaus siūlymo cirkuliarą, skirtą AB „Amber Grid“ likusioms paprastosioms vardinėms akcijoms supirkti, už vieną akciją mokant 0,762 euro.
2014-05-20
UAB „Lateko lizingas“ skirta bauda už atsakingojo skolinimo principo pažeidimą
Lietuvos banko Priežiūros tarnyba vartojimo kredito davėjui UAB „Lateko lizingas“, valdančiam prekės ženklą „LitCredit“, skyrė 15,5 tūkst. Lt baudą. Bauda skirta už tai, kad įmonė nesilaikė Vartojimo kredito įstatyme nustatytos pareigos vadovautis atsakingojo skolinimo principu.
2014-05-20
Patvirtintas oficialaus siūlymo cirkuliaras AB „Agrowill Group“ akcijoms supirkti
Lietuvos banko Priežiūros tarnyba patvirtino „Baltic Champs Group“, UAB, „Vretola Holdings Limited“, „Volemer Holdings Limited“, UAB „Eastern Agro Holdings“, UAB „Sauledra“, Romualdo Antano Petrošiaus, Aldonos Petrošienės, Jurgio Petrošiaus, Mariaus Žutauto, Vlado Bagavičiaus ir Domanto Savičiaus pateiktą privalomo oficialaus siūlymo cirkuliarą, skirtą AB „Agrowill Group“ likusioms paprastosioms vardinėms akcijoms supirkti, mokant už vieną akciją 0,29 euro (dvidešimt devynis euro centus).
2014-05-20
AB Šiaulių bankui leista įregistruoti įstatų pakeitimą
Lietuvos banko Priežiūros tarnyba leido AB Šiaulių bankui įregistruoti banko įstatų pakeitimą, susijusį su banko įstatinio kapitalo padidinimu iki 270 mln. Lt.
2014-05-20
UAB Medicinos bankui leista anksčiau laiko grąžinti subordinuotąją paskolą
Lietuvos banko Priežiūros tarnyba, išnagrinėjusi UAB Medicinos banko prašymą, leido bankui anksčiau, nei nustatyta sutartyje, grąžinti subordinuotąją paskolą.
2014-05-20
Leista įsigyti mokėjimo įstaigos UAB „WoraPay“ kvalifikuotąją įstatinio kapitalo dalį
Lietuvos banko Priežiūros tarnyba nusprendė neprieštarauti, kad kartu veikiantys du fiziniai asmenys įsigytų mokėjimo įstaigos UAB „WoraPay“ kvalifikuotąją įstatinio kapitalo ir (arba) balsavimo teisių dalį, nesiekiančią 20 proc.
Rasta įrašų: 994

PAIEŠKA

Žodžiai tekste:Data nuo:Data iki: