Priežiūra

Pagal savo kompetenciją Lietuvos bankas siekia, kad šalies finansinių paslaugų sistema būtų saugi, patikima, skaidri ir konkurencinga. Lietuvos bankas finansų rinkos dalyviams išduoda licencijas teikti licencines finansines paslaugas ir prižiūri jų veiklą, stebi ar laikomasi įstatymų ir Lietuvos banko teisės aktų nustatytų reikalavimų, tarptautinių finansinės atskaitomybės standartų, tarptautinių organizacijų rekomenduojamų saugios ir patikimos veiklos reikalavimų. Lietuvos bankas taip pat nagrinėja vartotojų ir prižiūrimų įstaigų tarpusavio ginčus bei teikia rekomendacijas, kaip spręstinas konkretus ginčas tarp vartotojo ir finansų įstaigos. Plačiau

2013-05-09
Lietuvos bankas perspėja investuotojus dėl nelicencijuotų bendrovių
Lietuvos bankas (LB) gavo užsienio šalių rinkos priežiūros institucijų pranešimus apie jų teritorijoje veikiančias nelicencijuotas bendroves, teikiančias investicines paslaugas
2013-05-07
UAB „Danske Capital investicijų valdymas“ leista steigti naują III pakopos pensijų fondą
Lietuvos banko Priežiūros tarnyba, išnagrinėjusi UAB „Danske Capital investicijų valdymas“ prašymą, patvirtino šios įmonės steigiamo III pakopos pensijų fondo „Danske pensija plius“ taisykles.
2013-05-03
Lietuvos bankas pradeda vertinti prašymą leisti įsigyti AB banko „FINASTA“ akcijų paketą
Lietuvos bankas priėmė „EurEst Capital“ OU ir juridinių bei fizinių asmenų grupės prašymą įsigyti AB banko „FINASTA“ akcijų paketą ir pradeda vertinti pateiktus dokumentus...
2013-05-02
Papildyti viešieji vartojimo kredito davėjų ir tarpininkų sąrašai
Lietuvos banko Priežiūros tarnyba papildė viešuosius vartojimo kredito davėjų ir tarpininkų sąrašus.
2013-05-02
Neprieštarauta valdymo įmonės UAB „Dovre Forvaltning“ akcijų paketo įsigijimui
Lietuvos banko Priežiūros tarnyba, išnagrinėjusi UAB „Trinity Capital“ prašymą įsigyti valdymo įmonės UAB „Dovre Forvaltning“ akcijų paketą, jam neprieštaravo.
2013-05-02
Parengtas nutarimo „Dėl Reikalavimų naujo produkto diegimo ir rizikos valdymo procesui patvirtinimo“ projektas
Lietuvos banko Priežiūros tarnyba, siekdama, kad finansų rinkos dalyviai užtikrintų, kad naujo produkto diegimo ir rizikos valdymo procesas būtų tinkamai organizuotas, parengė Lietuvos banko valdybos nutarimo „Dėl Reikalavimų naujo produkto diegimo ir rizikos valdymo procesui patvirtinimo“ projektą.
2013-05-02
Vartotojams – daugiau informacijos apie kiekvieną banką ir kiekvieną kredito uniją
Lietuvos bankas, iki šiol teikęs tik apibendrintus viso bankų sektoriaus veiklos duomenis, nutarė skelbti informaciją apie kiekvieno banko ir kiekvienos kredito unijos pagrindinius veiklos rodiklius ir veiklos riziką ribojančių normatyvų vykdymą. Pirmą kartą tokia informacija bus paskelbta...
2013-04-30
Kredito unijai „Mėmelio taupomoji kasa“ skirta bauda ir duoti raštiški nurodymai
Lietuvos banko Priežiūros tarnyba, atsižvelgdama į kredito unijos „Mėmelio taupomoji kasa“ (Klaipėda) tikslinio inspektavimo metu nustatytus teisės aktų pažeidimus ir veiklos trūkumus, skyrė kredito unijai baudą.
2013-04-30
Palangos kredito unijai nustatytas veiklos riziką ribojančio normatyvo užtikrinimo terminas
Lietuvos banko Priežiūros tarnyba nustatė terminą, nuo kurio Palangos kredito unija privalo vykdyti didžiausios paskolos sumos vienam skolininkui normatyvą. Normatyvas turi būti vykdomas nuo 2014 m. gruodžio 31 d.
2013-04-30
Mažeikių kredito unijai leista pirma laiko grąžinti subordinuotąją paskolą ir įskaityti naują subordinuotąją paskolą į kapitalą
Lietuvos banko Priežiūros tarnyba Mažeikių kredito unijai leido pirma laiko grąžinti subordinuotąją paskolą ir įskaityti naują subordinuotąją paskolą į kapitalą.
Rasta įrašų: 775

PAIEŠKA

Žodžiai tekste:Data nuo:Data iki: