Priežiūra

Pagal savo kompetenciją Lietuvos bankas siekia, kad šalies finansinių paslaugų sistema būtų saugi, patikima, skaidri ir konkurencinga. Lietuvos bankas finansų rinkos dalyviams išduoda licencijas teikti licencines finansines paslaugas ir prižiūri jų veiklą, stebi ar laikomasi įstatymų ir Lietuvos banko teisės aktų nustatytų reikalavimų, tarptautinių finansinės atskaitomybės standartų, tarptautinių organizacijų rekomenduojamų saugios ir patikimos veiklos reikalavimų. Lietuvos bankas taip pat nagrinėja vartotojų ir prižiūrimų įstaigų tarpusavio ginčus bei teikia rekomendacijas, kaip spręstinas konkretus ginčas tarp vartotojo ir finansų įstaigos. Plačiau

2013-05-21
Trims kredito unijoms pritaikytos poveikio priemonės už riziką ribojančio normatyvo nevykdymą
Lietuvos banko Priežiūros tarnyba už riziką ribojančio normatyvo nevykdymą įspėjo kredito uniją „Žemaitijos iždas“ (Telšiai) ir kredito uniją „Naftininkų investicijos“ (Klaipėda), o Verslo kredito unijai (Kaunas) laikinai, kol ištaisys padėtį, uždrausta teikti kreditavimo paslaugas.
2013-05-21
Kredito unijai „Jonavos žemė“ leista subordinuotąją paskolą įskaityti į kapitalą
Lietuvos banko Priežiūros tarnyba leido kredito unijai ,,Jonavos žemė“ 500 tūkst. Lt subordinuotąją šešerių metų trukmės paskolą įskaityti į kredito unijos ,,Jonavos žemė“ II lygio kapitalą.
2013-05-21
Pakeisti viešieji vartojimo kredito davėjų ir tarpininkų sąrašai
Lietuvos banko Priežiūros tarnyba pakeitė viešuosius vartojimo kredito davėjų ir tarpininkų sąrašus.
2013-05-21
Papildytas viešasis mokėjimo įstaigų tarpininkų sąrašas
Lietuvos banko Priežiūros tarnyba, išnagrinėjusi mokėjimo įstaigos UAB ,,Perlo paslaugos“ prašymą, įtraukė šios įmonės tarpininką UAB ,,Staginis“ į viešąjį mokėjimo įstaigų sąrašą.
2013-05-14
AB GRIGIŠKĖS
2013 m. gegužės 14 d. Lietuvos banko Priežiūros tarnyba patvirtino AB „GRIGIŠKĖS“ akcijų prospektą 5 700 000 Lt bendros nominaliosios vertės paprastųjų vardinių akcijų viešam siūlymui ir įtraukimui į AB NASDAQ OMX Vilnius Oficialųjį prekybos sąrašą.
2013-05-14
Patvirtintas AB „GRIGIŠKĖS“ akcijų prospektas
Lietuvos banko Priežiūros tarnyba, išnagrinėjusi AB „GRIGIŠKĖS“ prašymą, nusprendė patvirtinti šios bendrovės akcijų prospektą.
2013-05-13
Parengtas nuostatų, padėsiančių vertinti prižiūrimų finansų įstaigų vadovų tinkamumą eiti pareigas, projektas
Lietuvos bankas, siekdamas užtikrinti aukštesnę finansų rinkos dalyvių vadovų kvalifikaciją, skatinti efektyvesnį finansų rinkos dalyvių valdymą ir savarankiškumą, parengė Lietuvos banko prižiūrimų finansų rinkos dalyvių vadovų ir pagrindines funkcijas atliekančių asmenų vertinimo nuostatų projektą.
2013-05-10
Nuostolingai veikiantis kredito unijų sektorius turėtų konservatyviau vertinti paskolų susigrąžinimo galimybes ir stiprinti kapitalą
Šiemet pirmąjį ketvirtį iš rinkos pasitraukus dviem bankrutuojančioms kredito unijoms, visa unijų sistema išlaikė metinį augimo tempą. Besitęsiant sparčiai sektoriaus plėtrai, ypač daug dėmesio turėtų būti skiriama rizikai valdyti.
2013-05-09
Lietuvos bankas perspėja investuotojus dėl nelicencijuotų bendrovių
Lietuvos bankas (LB) gavo užsienio šalių rinkos priežiūros institucijų pranešimus apie jų teritorijoje veikiančias nelicencijuotas bendroves, teikiančias investicines paslaugas
2013-05-07
UAB „Danske Capital investicijų valdymas“ leista steigti naują III pakopos pensijų fondą
Lietuvos banko Priežiūros tarnyba, išnagrinėjusi UAB „Danske Capital investicijų valdymas“ prašymą, patvirtino šios įmonės steigiamo III pakopos pensijų fondo „Danske pensija plius“ taisykles.
Rasta įrašų: 783

PAIEŠKA

Žodžiai tekste:Data nuo:Data iki: