Priežiūra

Pagal savo kompetenciją Lietuvos bankas siekia, kad šalies finansinių paslaugų sistema būtų saugi, patikima, skaidri ir konkurencinga. Lietuvos bankas finansų rinkos dalyviams išduoda licencijas teikti licencines finansines paslaugas ir prižiūri jų veiklą, stebi ar laikomasi įstatymų ir Lietuvos banko teisės aktų nustatytų reikalavimų, tarptautinių finansinės atskaitomybės standartų, tarptautinių organizacijų rekomenduojamų saugios ir patikimos veiklos reikalavimų. Lietuvos bankas taip pat nagrinėja vartotojų ir prižiūrimų įstaigų tarpusavio ginčus bei teikia rekomendacijas, kaip spręstinas konkretus ginčas tarp vartotojo ir finansų įstaigos. Plačiau

2013-12-19
Alternatyviosios vertybinių popierių rinkos First North taisyklių pakeitimai pripažinti suderintais
Lietuvos banko Priežiūros tarnyba, išnagrinėjusi alternatyviosios vertybinių popierių First North taisyklių pakeitimus ir juos pagrindžiančius dokumentus, šiuos pakeitimus pripažino suderintais.
2013-12-19
AB „Alytaus tekstilė“ nebelaikoma emitentu
Lietuvos banko Priežiūros tarnyba nusprendė AB „Alytaus tekstilė“ nebelaikyti emitentu.
2013-12-19
„Citadele Baltijos jūros valstybių investicinio akcijų fondo“ taisyklės pripažintos netekusiomis galios
Lietuvos banko Priežiūros tarnyba pripažino netekusiomis galios taisykles, pagal kurias 2004 m. liepos 8 d. buvo įsteigtas „Parex Baltijos jūros valstybių investicinis akcijų fondas“ (vėliau – „Citadele Baltijos jūros valstybių investicinis akcijų fondas).
2013-12-12
Lietuvos bankas perspėja investuotojus dėl nelicencijuotų bendrovių
Lietuvos bankas (LB) gavo užsienio šalių rinkos priežiūros institucijų pranešimus apie jų teritorijoje veikiančias nelicencijuotas bendroves, teikiančias investicines paslaugas...
2013-12-12
Maksimalią techninę palūkanų normą apskaičiuos ir tvirtins Lietuvos banko Priežiūros tarnyba
Lietuvos banko valdyba pavedė Lietuvos banko Priežiūros tarnybai apskaičiuoti maksimalią techninę palūkanų normą, kurią taiko draudimo įmonė, ją tvirtinti ir skelbti Lietuvos banko interneto svetainėje...
2013-12-10
Pritarta informuotiesiems investuotojams skirto investicinio fondo „Lords LB Private Equity Fund II“ taisyklėms
Lietuvos banko Priežiūros tarnyba, išnagrinėjusi pateiktus dokumentus, nusprendė pritarti UAB „LORDS LB Asset Management“ sudaromo uždarojo tipo informuotiesiems investuotojams skirto privataus kapitalo investicinio fondo taisyklėms.
2013-12-10
AB NASDAQ OMX Vilnius listingavimo įmokų ir jų mokėjimo tvarkos pakeitimai pripažinti suderintais
Lietuvos banko Priežiūros tarnyba, išnagrinėjusi AB NASDAQ OMX Vilnius listingavimo įmokų ir jų mokėjimo tvarkos pakeitimus ir juos pagrindžiančius dokumentus, šiuos pakeitimus pripažino suderintais.
2013-12-03
Papildytas Viešasis mokėjimo įstaigų sąrašas
Lietuvos banko Priežiūros tarnyba, išnagrinėjusi UAB „Virtualių paslaugų operatorius“ prašymą, nusprendė į Viešąjį mokėjimo įstaigų sąrašą įtraukti vieną šios mokėjimo įstaigos tarpininką.
2013-12-03
Pritarta UAB „SEB gyvybės draudimas“ vadovės kandidatūrai
Lietuvos banko Priežiūros tarnyba nusprendė pritarti Sonatos Gutauskaitės-Bubnelienės, pretenduojančios eiti UAB „SEB gyvybės draudimas“ administracijos vadovės ir valdybos narės pareigas, kandidatūrai.
2013-12-03
„Lords LB Private Equity Fund II“ taisyklės pripažintos netekusiomis galios
Lietuvos banko Priežiūros tarnyba pripažino netekusiu galios savo 2012 m. rugpjūčio 29 d. sprendimą. Juo buvo patvirtintos pagal Kolektyvinio investavimo subjektų įstatymą įsteigto uždaro tipo specialiojo privataus kapitalo investicinio fondo „Lords LB Private Equity Fund II“ taisyklės.
Rasta įrašų: 892

PAIEŠKA

Žodžiai tekste:Data nuo:Data iki: