Priežiūra

Pagal savo kompetenciją Lietuvos bankas siekia, kad šalies finansinių paslaugų sistema būtų saugi, patikima, skaidri ir konkurencinga. Lietuvos bankas finansų rinkos dalyviams išduoda licencijas teikti licencines finansines paslaugas ir prižiūri jų veiklą, stebi ar laikomasi įstatymų ir Lietuvos banko teisės aktų nustatytų reikalavimų, tarptautinių finansinės atskaitomybės standartų, tarptautinių organizacijų rekomenduojamų saugios ir patikimos veiklos reikalavimų. Lietuvos bankas taip pat nagrinėja vartotojų ir prižiūrimų įstaigų tarpusavio ginčus bei teikia rekomendacijas, kaip spręstinas konkretus ginčas tarp vartotojo ir finansų įstaigos. Plačiau

2013-04-25
Pirmąjį šių metų ketvirtį augo vartotojų ginčų su finansinių paslaugų teikėjais skaičius
Vartotojų ir finansų rinkos dalyvių ginčus nagrinėjantis Lietuvos bankas pirmąjį šių metų ketvirtį gavo 171 vartotojo prašymą išspręsti ginčą su finansinių paslaugų teikėju. Tai dešimtadaliu daugiau negu praėjusį ketvirtį.
2013-04-23
Pritarta UADB „Industrijos garantas“ valdybos narių kandidatūroms
Lietuvos banko Priežiūros tarnyba nusprendė pritarti Romualdo Žadeikos, Armanto Gintauto, Jono Plačiakio ir Irmantės Kimienės, pretenduojančių eiti uždarosios akcinės draudimo bendrovės „Industrijos garantas“ valdybos narių pareigas, kandidatūroms.
2013-04-22
EBA, bendradarbiaudama su ESMA, parengė įspėjimą neprofesionaliesiems investuotojams
2013 m. balandžio 18 d. Europos bankininkystės institucija kartu su Europos vertybinių popierių ir rinkų institucija parengė neprofesionaliesiems investuotojams skirtą įspėjamąjį dokumentą, kuriame aptariami sandoriai dėl kainų skirtumo...
2013-04-19
Nordea Bank Finland Plc (Suomija)
2013 m. balandžio 16 d. Lietuvos bankas gavo Airijos centrinio banko 2012 m. balandžio 16 d. sprendimu (Pažyma Nr. 1537) patvirtintą Nordea Bank Finland Plc (Suomija) 10.000.000.000 eurų vertės struktūrizuotų ne nuosavybės vertybinių popierių išleidimo programos bazinį prospektą.
2013-04-19
Nordea Bank AB (publ) (Švedija)
2013 m. balandžio 16 d. Lietuvos bankas gavo Airijos centrinio banko 2012 m. balandžio 16 d. sprendimu (Pažyma Nr. 1536) patvirtintą Nordea Bank AB (publ) 10.000.000.000 eurų vertės struktūrizuotų ne nuosavybės vertybinių popierių išleidimo programos bazinį prospektą.
2013-04-18
UAB ,,Nacionalinė namų bendrija“ gaus mokėjimo įstaigos licenciją
Lietuvos banko valdyba nutarė išduoti UAB ,,Nacionalinė namų bendrija“ mokėjimo įstaigos licenciją, suteikiančią teisę teikti Mokėjimų įstatymo 5 straipsnio 6 punkte nustatytą mokėjimo paslaugą (pinigų perlaidos)...
2013-04-18
Neduotas leidimas įsteigti kredito uniją Kauno kreditas
etuvos banko valdyba atsisakė išduoti leidimą įsteigti kredito uniją Kauno kreditas...
2013-04-18
Lietuvos bankas kreipsis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo Ūkio bankui
Įvertinusi laikinojo administratoriaus pateiktą tarpinę Ūkio banko finansinės būklės ataskaitą, pagal kurią banko turtas yra mažesnis už įsipareigojimus, Lietuvos banko valdyba nutarė kreiptis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo šiai kredito įstaigai...
2013-04-17
Duotas išankstinis leidimas panaikinti UAB ,,Citadele investicijų valdymas“ valdomus pensijų fondus
Lietuvos banko Priežiūros tarnyba, išnagrinėjusi UAB ,,Citadele investicijų valdymas“ prašymą, davė išankstinį leidimą panaikinti visus šios įmonės valdomus pensijų fondus: du II pakopos ir vieną III pakopos pensijų fondą. Pensijų fondai uždaromi, atsižvelgus į UAB ,,Citadele investicijų valdymas“ akcininko – Latvijos bendrovės „Citadele Asset Management“ šių metų kovo 15 d. priimtą sprendimą dėl ketinimo likviduoti valdymo įmonę.
2013-04-17
Leista pakeisti UAB „SEB investicijų valdymas“ valdomų III pakopos pensijų fondų taisykles
Lietuvos banko Priežiūros tarnyba, išnagrinėjusi UAB „SEB investicijų valdymas“ prašymą, patvirtino šios įmonės valdomų III pakopos pensijų fondų „SEB pensija 1 plius“ ir „SEB pensija 2 plius“ taisyklių pakeitimus.
Rasta įrašų: 764

PAIEŠKA

Žodžiai tekste:Data nuo:Data iki: