Priežiūra

Pagal savo kompetenciją Lietuvos bankas siekia, kad šalies finansinių paslaugų sistema būtų saugi, patikima, skaidri ir konkurencinga. Lietuvos bankas finansų rinkos dalyviams išduoda licencijas teikti licencines finansines paslaugas ir prižiūri jų veiklą, stebi ar laikomasi įstatymų ir Lietuvos banko teisės aktų nustatytų reikalavimų, tarptautinių finansinės atskaitomybės standartų, tarptautinių organizacijų rekomenduojamų saugios ir patikimos veiklos reikalavimų. Lietuvos bankas taip pat nagrinėja vartotojų ir prižiūrimų įstaigų tarpusavio ginčus bei teikia rekomendacijas, kaip spręstinas konkretus ginčas tarp vartotojo ir finansų įstaigos. Plačiau

2013-08-20
Priežiūros tarnybos sprendimai
Lietuvos banko Priežiūros tarnyba, atsižvelgdama į 2010 m. lapkričio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1095/2010 16 straipsnio 3 dalį, kurioje nustatyta priežiūros institucijos ir finansų rinkos dalyvių pareiga dėti visas pastangas siekiant laikytis Europos vertybinių popierių ir rinkų institucijos (angl. European Securities and Markets Authority, toliau ESMA) paskelbtų gairių, priėmė sprendimus dėl: 1) „Dėl prekybos platformų, investicinių įmonių ir kompetentingų institucijų automatizuotoje prekybos aplinkoje taikytinų sistemų ir kontrolės priemonių“ ir 2) „Rinkos formavimo veiklai ir operacijoms pirminėje rinkoje taikomų išimčių pagal Europos Parlamento ir Tarybos Reglamentą (ES) 236/2012 dėl skolintų vertybinių popierių pardavimo ir tam tikrų kredito įsipareigojimų neįvykdymo apsikeitimo sandorių aspektų“ gairių taikymo.
2013-08-13
Įsigaliojusios kredito unijų veiklos riziką ribojančios priemonės pradeda duoti vaisių
2013 m. balandžio 1 d. įsigaliojus sugriežtintiems kapitalo pakankamumo ir likvidumo normatyvams, trijų kredito unijų, kurių didelę portfelio dalį sudaro asocijuotiesiems nariams suteiktos paskolos, kapitalo pakankamumo rodikliai ir dviejų kredito unijų, kurių indėlių augimo tempai viršijo tvarius augimo tempus, likvidumo rodikliai buvo mažesni už reikalaujamus.
2013-08-08
Pirmąjį pusmetį draudimo rinka išaugo dešimtadaliu, tikimasi spartesnio, nei prognozuota, metinio augimo
Šių metų pirmąjį pusmetį draudimo rinka išaugo beveik dešimtadaliu – šalyje registruotos draudimo įmonės ir kitų Europos Sąjungos valstybių narių Lietuvoje įsteigti draudimo įmonių filialai pasirašė 940,1 mln. Lt draudimo įmokų – 9,9 % daugiau nei pernai atitinkamu metu. Tokios tendencijos leidžia prognozuoti šiais metais spartesnę, nei anksčiau tikėtasi, draudimo rinkos plėtrą.
2013-08-07
Patvirtintas oficialaus siūlymo cirkuliaras supirkti Įmonių grupės „Alita“, AB, akcijas
Lietuvos banko Priežiūros tarnyba, atsižvelgusi į Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo (LVAT) 2013 m. liepos 11 d. sprendimą, kuriuo panaikintas Lietuvos banko 2012 m. sausio 18 d. priimtas sprendimas patvirtinti...
2013-08-07
Lietuvos bankas perspėja investuotojus dėl nelicencijuotų bendrovių
Lietuvos bankas (LB) gavo užsienio šalių rinkos priežiūros institucijų pranešimus apie jų teritorijoje veikiančias nelicencijuotas bendroves, teikiančias investicines paslaugas...
2013-08-02
Akademinei kredito unijai leista subordinuotąsias paskolas įskaityti į kapitalą
Lietuvos banko Priežiūros tarnyba leido Akademinei kredito unijai 1 mln. Lt ir 500 tūkst. Lt subordinuotąsias paskolas, gautas iš Lietuvos centrinės kredito unijos, įskaityti į Akademinės kredito unijos II lygio kapitalą.
2013-08-02
Pakeistas vartojimo kredito tarpininkų sąrašas
Lietuvos banko Priežiūros tarnyba pakeitė Viešąjį vartojimo kredito tarpininkų sąrašą – į jį įrašyti 8 nauji UAB „General Financing“, 7 UAB ,,Šiaulių banko lizingas“ ir 5 Provident Polska S.A. filialas ,,Provident Finansai“ tarpininkai. Be to, UAB „General Financing“ prašymu iš sąrašo išbrauktas vienas šios bendrovės tarpininkas – UAB „Mobilus namas“.
2013-08-02
Leista tapti „Swedbank“, AB, stebėtojų tarybos nariu
Lietuvos banko Priežiūros tarnyba nusprendė leisti Jensui Claesui Gustavui Skaringui (Jens Claes Gustav Skaring) tapti ,,Swedbank“, AB, stebėtojų tarybos nariu.
2013-07-26
Energetikos reguliavimo institucijų bendradarbiavimo agentūra (ACER) ir ESMA pasirašė susitarimą dėl bendradarbiavimo ir keitimosi informacija
Energetikos reguliavimo institucijų bendradarbiavimo agentūra (angl. Agency for the Cooperation of Energy Regulators, ACER) ir Europos vertybinių popierių ir rinkų institucija (angl. European Securities and Markets Authority, ESMA) pasirašė susitarimą, kuriuo nustatoma minėtų institucijų bendradarbiavimo ir konsultacijų struktūra.
2013-07-19
Už laiku nepateiktas ataskaitas – įspėjimai dvylikai vartojimo kredito davėjų
Lietuvos banko Priežiūros tarnyba nusprendė įspėti dvylika vartojimo kreditų davėjų už pavėluotai pateiktas 2013 m. pirmojo ketvirčio veiklos ataskaitas.
Rasta įrašų: 825

PAIEŠKA

Žodžiai tekste:Data nuo:Data iki: