Užsienio atsargų valdymas

n357/deal.pngUžsienio atsargos – tai Lietuvos banko valdomas ir naudojamas patikimas likvidus užsienio turtas. Atsargų kiekis tolygiai didėja.

Kai Lietuvos bankas pradėjo valdyti užsienio atsargas, jos sudarė 300 tūkst. JAV dolerių. Naujausi oficialių užsienio atsargų duomenys skelbiami čia.

Lietuvos banko didžioji užsienio atsargų dalis yra eurais, kitą dalį sudaro auksas. Jį prieš Antrąjį pasaulinį karą saugojo, o atkūrus Nepriklausomybę grąžino Prancūzija, Didžioji Britanija ir Tarptautinių atsiskaitymų bankas.

Visas Lietuvos banko auksas laikomas Anglijos banke Londone. Kai rinkos sąlygos palankios, auksas investuojamas į terminuotuosius indėlius arba aukso apsikeitimo sandorius. Atsižvelgiant į tai, kad esant globaliems ekonominiams ar politiniams sukrėtimams, aukso atsargos šiuolaikinėje finansų sistemoje atlieka galutinio rezervo šalies būtiniausiems poreikiams tenkinti funkciją, Lietuvos bankas turimo aukso atsargų kiekio, išskyrus galimą dalies užsienio atsargų perdavimą Europos centriniam bankui auksu, keisti neketina.

Užsienio atsargos valdomos pirmiausia vadovaujantis likvidumo ir saugumo principais. Įgyvendinant šiuos principus, investuojama tik į aukščiausios kredito kokybės finansines priemones ekonomiškai išsivysčiusiose valstybėse. Taikomos įvairios ilgalaikės ir vidutinio laikotarpio investavimo strategijos, atitinkančios pasaulinę „gerąją rinkos praktiką“. Jas taikant optimizuojamas investicijų grąžos ir Lietuvos bankui priimtinos rizikos santykis.

Lietuvos bankas užsienio atsargas investuoja skaidriose, reguliuojamose, didelėse ir likvidžiose finansų rinkose, kuriose sklandžiai ir efektyviai gali būti atliekamos užsienio atsargų valdymo operacijos.